Göteborg i siffror

Det finns många bilder av Göteborgsregionen. Här låter vi siffror och fakta om näringslivet tala. Vi bedriver ett omfattande analysarbete med näringslivet i fokus. Nedan hittar du siffror från årets upplaga av Fakta & statistik. Kontakta oss gärna om du saknar något. 

 

Fakta och statistik

Urval av årets upplaga av rapporten Fakta & statistik