Konjunkturrapport - analys av det ekonomiska läget i Göteborgsregionen

Varje kvartal ger vi ut en konjunkturrapport som analyserar hur det ekonomiska läget i världen påverkar Göteborgsregionens näringsliv. Rapporten innehåller en mängd fakta och statistik men även en omfattande analys av det rådande läget.

Lindholmen

Business Region Göteborgs konjunkturrapport är dels en sammanställning av färdig statistik nedbruten på regional nivå men innehåller även en mer djupgående analys av vad detta för med sig för näringslivet i Göteborgsregionen.

Områden i fokus är bland andra marknadsläget, köpkraft och arbetsmarknad med sysselsättning, jobbtillväxt, varsel men även faktorer som huspriser, tillgång på kontorslokaler och befolkningstillväxt analyseras.

Konjunkturrapporten släpps varje kvartal och i samband med släppet i kvartal två och fyra presenteras siffrorna även live.

Förutom en nedladdningsbar rapport erbjuder vi även färdiga powerpoint bilder som kan laddas ner och användas.

Är du intresserad av att ta del av ytterligare rapporter och presentationer som Business Region har sammanställt hittar du dem här.

Kontakta oss

Kontakta vår analytiker om du vill veta mer.

Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget