Arbetslösheten i Göteborgsregionen

Hur ser arbetslösheten i Göteborgsregionen och övriga storstadsregioner ut och hur har den utvecklats över tid? Svaret hittar du i vår årliga rapport Arbetslöshet. 

Bild med arbetslöshetsrapport
Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2020

Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen står fortfarande stark och de senaste tio åren vi haft en mer positiv utveckling än Sverige som helhet. Från 2017 visade siffrorna att vi har lägre arbetslöshet än de två andra storstadsregionerna, Stockholm och Malmö.
2017 var arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,7 procent, räknat på årsbasis. 

Källor bakom våra siffror är Arbetsförmedlingen och SCB.
 

Är du intresserad av att ta del av ytterligare rapporter och presentationer som Business Region har sammanställt hittar du dem här.

Kontakta oss

Kontakta vår analytiker om du vill veta mer.

Peter Warda
Analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget
Visa cookie-information