Guide till detaljhandel i Göteborg och Sverige

För dig som är intresserad av detaljhandeln i Göteborg och vilka affärsmöjligheter som finns här är ”Retail Guide Sweden” en bra vägledning. Den ger en årlig översikt över svensk detaljhandel och kartlägger möjligheterna i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Guide till detaljhandel på göteborgsbakgrund
Guide detaljhandel 2019/2020

Guiden som är på engelska erbjuder en mängd fakta om allt från vilka handelsstråk som är under utveckling till viktiga faktorer som Göteborg uppfyller inför en handelsetablering. 

Vill du veta mer om vilka affärsmöjligheter som finns i Göteborg börja med att ladda ner guiden. Därefter finns vi tillgängliga för att hjälpa dig vidare i processen. 

Är du intresserad av att ta del av ytterligare rapporter och presentationer som Business Region har sammanställt hittar du dem här.

Kontakta oss

Business Region Göteborg förmedlar kunskap och kontakter för dig inom handelsnäringen. Vi kan även hjälpa dig att hitta kontor och lokaler för etablering eller expansion. Kontakta oss gärna för information om hur vi kan tillgodose dina behov.

Helen Bairu
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: General Sales Etablering Investeringar
Visa cookie-information