Attraktionskraft

Strategi attraktionskraft - Göteborg är en attraktiv plats att besök, bo och verka i.

Insatser & aktiviteter

Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang vilket också leder till positivt flyttnetto för högutbildade.

Attraktionskraft_näsp

Insats 1

Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.

Kontaktperson attraktionskraft

Katarina Innocenti
Kommunikationsansvarig
Arbetsområden: Kommunikation Sociala medier Marknadsföring
Visa cookie-information