Strategiskt område - Attraktionskraft

Vårt mål är att Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang vilket också leder till positivt flyttnetto för högutbildade.

Här jobbar vi med strategin: Göteborg är en attraktiv plats att besök, bo och verka i.

Nedan syns de insatser vi jobbar mot inom Attraktionskraft. Under varje insats kan ni följa ett antal aktiviteter för vad som gjorts, görs eller ska göras.  

Attraktionskraft_näsp

Insats 1

Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.

Kontaktperson attraktionskraft

Katarina Innocenti
Kommunikationsansvarig
Arbetsområden: Kommunikation Sociala medier Marknadsföring