Insats 1 Attraktionskraft

Utarbeta en välutvecklad process för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.

Aktivitet 1 
Definiera och inrätta en verksamhetsövergripande samordningsfunktion för särskilda etableringar. 

Kontaktperson
Henrik Einarsson, Etableringschef på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB 

Förväntat utfall​​​​​​
Att samordningsfunktionen är etablerad och mäts med antal möten/år.