Företagsklimat

Strategi företagsklimat - I Göteborg är det enkelt att driva företag. 

Insatser & aktiviteter

Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang vilket också leder till positivt flyttnetto för högutbildade.

företagsklimat_näsp

Kontaktperson företagsklimat

Kajsa Dahlsten
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Företagsklimat
Visa cookie-information