Företagsklimat

Strategi företagsklimat - I Göteborg är det enkelt att driva företag. 

Hur ligger vi till?

Här är de insatser och aktiviteter som pågår inom det strategiska området företagsklimat.

Diagrammet visar hur många av aktiviteterna som är 25, 50, 75 respektive 100 procent klara. Den 31 december 2021 ska vi bara ha en stapel - allt 100 procent klart.   

foretagsklimat_diagram

Kontaktperson företagsklimat

Kajsa Dahlsten
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Företagsklimat
Visa cookie-information