Strategiskt område Företagsklimat

Vårt mål är att Göteborg har bäst klimat för företagande och innovation vilket också leder till ett bättre företagsklimat.

Här jobbar vi med strategin: I Göteborg är det enkelt att driva företag

Nedan syns de insatser som vi jobbar mot inom Företagsklimat. Under varje insats kan ni följa de aktiviteter som har gjorts, görs eller ska göras. 

företagsklimat_näsp

Kontaktperson företagsklimat

Kajsa Dahlsten
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Företagsklimat