Infrastruktur och tillgänglighet

Strategi infrastruktur och tillgänglighet - Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet.

Insatser & aktiviteter

Insatserna ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt, vilket också leder till en utvidgad arbetsmarknad med minskad miljöpåverkan.

Infrastruktur_näsp

Kontaktperson infrastruktur och tillgänglighet

John Wedel
Ansvarig infrastruktur och logistik
Arbetsområden: Transporter Infrastruktur Logistik