Innovationskraft

Strategi innovationskraft - Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation. 

Insatser & aktiviteter

Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som har bäst klimat för företagande och innovation, vilket också leder till ökade FoU-investeringar och ökad export.

innovation_näsp

Kontaktperson innovationskraft

Lars Bern
Områdesansvarig Innovation
Arbetsområden: Demonstrationsprojekt Energi Innovationsutveckling
Visa cookie-information