Strategiskt område Innovationskraft

Vårt mål är att Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som har bäst klimat för företagande och innovation, vilket också leder till ökade FoU-investeringar och ökad export.

Här jobbar vi med strategin: Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation

Nedan syns de insatser som vi jobbar mot inom Innovationskraft. Under varje insats kan ni följa de aktiviteter som har gjorts, görs eller ska göras. 

  

innovation_näsp

Kontaktperson innovationskraft

Lars Bern
Gruppchef transporter och fordon
Arbetsområden: Fordonsindustri Transportindustri Innovationsutveckling