Insats 5 Kompetensförsörjning

Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.
Färgbox

Aktivitet 1 
Etablera en sammanhållen process för individen till första jobbet, där målsättningen är egenförsörjning. 

Kontaktperson 
Linda Högbacka, områdeschef på Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Deltar i arbetet  
Utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Yesbox 

Förväntat utfall
Pågående. En sammanhållen process är implementerad.

Färgbox

Aktivitet 2 
Kartlägga vilka valideringsinsatser som görs, utveckla befintliga samt skapa nya som bättre leder till intyg och/eller betyg. 

Kontaktperson 
John Harming, planeringsledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Deltar i arbetet  
Göteborgsregionen, Utbildningsförvaltningen, Social resursförvaltning, Arbetsförvaltningen Göteborgs Universitet, Chalmers och Move to Gothenburg 

Förväntat utfall
Planerad. Kartläggning klar Q2 2020. Ökning av antal individer som fått intyg/betyg via validering Q4 2021. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Verka för egenförsörjning för vårdnadshavare inom ramen för satsningen "250 barnfamiljer" 

Kontaktperson 
Nicklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg på Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Deltar i arbetet    
Stadsdelsförvaltningen, Business Region Göteborg och Social resursförvaltning 

Förväntat utfall
Pågående. 60% av vårdnadshavarna i projektet har egenförsörjning. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Matcha deltagare, inom Arbvux verksamheter, med företag som vill ta ett socialt ansvar inom "Tillsammans river vi murarna!". 

Kontaktperson 
Susan Runsten, gruppchef på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Stadsdelsförvaltningen, Social resursförvaltning och Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

Förväntat utfall
Pågående. 120 deltagare och 30 företag involverade, 2021. 

 

Visa cookie-information