Kompetensförsörjning

Strategi kompetensförsörjning - Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens.

Insatser & aktiviteter

Insatserna nedan ska leda till att vi når målet om att vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang, vilket också leder till lägre arbetslöshet.

Här kan ni följa hur vi ligger med till med våra leveranser. Siffror visar hur många procent av aktiviteterna som är klara till 1/4-del, 1/2, 2/3-delar eller helt klara. 

kompetens-diagram.png

Kontaktperson kompetensförsörjning

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Regionalt samarbete
Visa cookie-information