Markberedskap och fysisk planering

Strategi markberedskap och fysisk planering - Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen. 

Hur ligger vi till?

Här är de insatser och aktiviteter som pågår inom det strategiska området markberedskap och fysisk planering..

Diagrammet visar hur många av aktiviteterna som är 25, 50, 75 respektive 100 procent klara. Den 31 december 2021 ska vi bara ha en stapel - allt 100 procent klart.  

markberedskap_diagram

Insats 3

Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum.

Kontaktperson markberedskap och fysisk planering

Pär Abrahamsson
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Stadsutveckling
Visa cookie-information