Strategiskt område Markberedskap och fysisk planering

Vårt mål är att Göteborg erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt vilket också leder till en utvidgad arbetsmarknad med minskad miljöpåverkan.

Här jobbar vi med strategin: Göteborg erbjuder bra lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen.

Nedan syns de insatser som vi jobbar mot inom Markberedskap och fysisk planering. Under varje insats kan ni följa de aktiviteter som har gjorts, görs eller ska göras. 

markberedskap_näsp

Insats 3

Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum.

Kontaktperson markberedskap och fysisk planering

Pär Abrahamsson
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Stadsutveckling