Strategiskt område Infrastruktur och tillgänglighet

Vårt mål är att Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt, vilket också leder till en utvidgad arbetsmarknad med minskad miljöpåverkan.

Här jobbar vi med strategin: Göteborg har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet.

Nedan syns de insatser som vi jobbar mot inom Infrastruktur och tillgänglighet. Under varje insats kan ni följa de aktiviteter som har gjorts, görs eller ska göras. 

Infrastruktur_näsp