Strategiskt område Kompetensförsörjning

Vårt mål är att Göteborg ska vara en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata kompetens och attrahera talang, vilket också leder till lägre arbetslöshet. 

Här jobbar vi med strategin: Göteborg tillvaratar och attraherar kompetens

Nedan syns de insatser som vi jobbar mot inom Kompetensförsörjning. Under varje insats kan ni följa de aktiviteter som har gjorts, görs eller ska göras. 

kompetens_näsp.jpg

Kontaktperson kompetensförsörjning

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning