Hållbarhetshjulet – workshopserie för lönsamt hållbarhetsarbete

Hållbarhetshjulet är en workshopserie där du får inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare för att hitta ditt unika sätt att jobba hållbart.

Hållbarhetshjulet

För vem?

Hållbarhetshjulet riktar sig till dig som driver företag och som vill jobba strategiskt med hållbarhet för att öka din affärsnytta. Workshopserien består av fyra träffar tillsammans med andra företagare samt individuell rådgivning. Vid träffarna utbyter vi kunskaper och erfarenheter under ledning av våra skickliga processledare.

Handlingsplaner och mål

Vi fokuserar på hur hållbarhetsarbetet kan förankras konkret i verksamheten. Du får hjälp att se vad du redan gör och att arbeta fram handlingsplaner och mål för att hitta ditt sätt att arbeta mer med hållbarhet i vardagen för att framtidssäkra din verksamhet. Det handlar inte om att skapa en strategi för hållbarhet utan att få till en hållbar strategi för hela verksamheten.

Håll utkik i vårt kalendarium efter nästa start för Hållbarhetshjulet.

Analysera nuläget och sätt riktningen framåt

Du får chans att konkretisera ditt hållbarhetsarbete och arbeta praktiskt med:

• Hållbarhetsanalys – hur påverkar vi människor, samhället och miljön?
• Väsentlighetsanalys – ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Bakgrund:

Hållbarhetshjulet är en del av vårt arbete med sikte mot de globala målen i Agenda 2030. 

Business Region Göteborg har länge jobbat med hållbarhet främst kopplat till den miljömässiga dimensionen. Våren 2020 bestämde vi oss för att ta det ett steg längre, genom att inkludera Agenda 2030 i våra styrande dokument. Det innebär att våra insatser för näringslivets affärsmöjligheter och innovationsprocesser ska ta utgångspunkt i Agenda 2030.

Har du frågor eller vill veta mer?

Hållbarhetshjulet är ett samarbetsprojekt mellan Business Region Göteborg och CSR Västsverige.

För frågor, kontakta Maria Lindströmmaria.lindstrom@businessregion.se eller 
Karin Karedal, karin@csrvastsverige.se.

BRG & CSR Västsverige, partners i Hållbarhetshjulet

Kontakta oss

Maria Lindström
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Affärsutveckling Entreprenörskap Företagsakuten
Visa cookie-information