Innovation med kraft från kreatörer

Vi vill se att konstnärer och kreatörer kommer in tidigt i olika innovationsprocesser. Företagen har mycket att vinna på att utnyttja den här potentialen bättre och skapa ett kreativare näringsliv.

Världen förändras snabbt, innovativa företag driver förändringen och lämnar de konkurrenter som inte utvecklas bakom sig. Innovation är en viktig nyckel för ökad konkurrenskraft för industrin och förnyelse för verksamheterna i offentlig sektor. Via Business Region Göteborgs innovationslabb kan ditt företag få ny kraft med hjälp av kreatörer.  

Vi drivs av övertygelsen att konstnärer och kreatörer kan bidra i innovationsprocesser när det gäller idéutveckling, problemlösning, gestaltning och fantasi. Näringslivet har mycket att vinna på att utnyttja den här potentialen bättre genom att bjuda in konstnärer och kreatörer att verkligen vara med och reda ut problematiken kring en fråga och vara med hela vägen i processen, inte vara i visualiseringsfasen.

Om konstnärer och kreatörer kommer in tidigare i processerna kan vi dessutom flytta upp dem i näringskedjan och på sikt öka närvaron i ledningsgrupper, styrelser och ägande för att få ett mer kreativt näringsliv.

 

Innovationslabb – tillsammans tar vi innovationen till nya höjder

I en innovationsprocess är det är viktigt att kombinera rätt personer med olika erfarenheter, bakgrund och kompetens. Här har konstnärer och kreatörer en självklar plats som professionella idéutvecklare och problemlösare. Därför arbetar vi sedan länge med konceptet innovationslabb, en blandning av event och workshop där vi hämtar kraft och inspiration från kreatörer och sammanför dem med personer från industri, handel och offentlig sektor. Genom att deltagarna på innovationslabben har olika perspektiv kring en frågeställning, utmaning eller ett problem kan vi tillsammans brainstorma, testa idéer, hitta nya lösningar och tillsammans ta innovationen till nya höjder – och lägga grunden till framtida succéer. Kanske uppstår en helt ny produkt eller tjänst som en konsekvens av innovationslabbet. Eller ett helt nytt företag.

Är du intresserad av att delta eller om du har en utmaning som lämpar sig att lösas genom innovationslabb är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt

Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Kulturella och kreativa näringar Innovation