Göteborgs hamninlopp med kranen och amerikaskjulet

Tillsammans med oss kan du bli del av något större

Det är du som har idén – vi hjälper dig med kunskaper och kontakter som gör att ditt företag kan utvecklas och växa. Med hjälp av oss kan du förverkliga dina visioner och ge din idé ytterligare flygkraft, såväl här i regionen och Sverige som ute i världen, nu och i framtiden. Tillsammans med oss kan du bli del av något större.

Utveckla din affär genom rätt samarbete

Vi tror att innovation uppstår när vi blandar kompetens från olika branscher, yrkesroller och ansvarsområden. Därför hjälper vi företag att utöka sitt nätverk, testa sina idéer och utveckla framtidens innovativa och hållbara lösningar.

Innovationslabb

Evenemangsstråket Göteborg

Gothenburg Green City Zone

Vi testar framtidens transportsystem. Här och nu.

Gothenburg Green City Zone
Byggkranar med sol i bakgrunden

Gothenburg Climate Partnership

Hjälper dig med klimatomställningar som är för stora att lösa på egen hand.

Gothenburg Climate Partnership
En elbuss lämnar sin inomhushållplats

Elektrifiering

Hjälper dig att bli en del av stadens stora omställning till ett elektrifierat transportsystem.

Omställning till elektrifierat transportsystem

Vi stärker regionens kluster

Kluster gör det möjligt för företag att vara mer innovativa än de skulle vara på egen hand

Business Region Göteborg verkar för Göteborgsregionens tillväxt genom att stimulera framväxten av innovativ samverkan genom kluster. Kontakta oss gärna om du är nyfiken på hur vi jobbar, vilka metoder vi använder eller vilka klustersamarbeten som är aktuella.

Så jobbar vi för klusterutveckling i regionen
Klustermodellen

Våra event

Vi anordnar kunskapshöjande seminarier, forum, event och mötesplatser för samtal, samverkan och utveckling.

Se fler event
Kontakta oss gärna
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik
Linda Emilsson
Gruppchef
Arbetsområden: Internationalisering EU program Studiebesök
Rasmus Heyman
Gruppchef Innovations-och platsutveckling
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Kulturella och kreativa näringar