Klippan

Samverkan för innovation och hållbar utveckling

Samverkan skapar innovationskraft. Därför arbetar och driver vi på för kluster- och branschutveckling i Göteborgsregionen. Vi får igång samarbeten och hjälper företag som – tillsammans med andra – vill ta nästa steg och utveckla framtidens innovativa och hållbara lösningar. Både här och utanför Sveriges gränser. Vi hjälper gärna ditt företag att bli en del av något större.

Vi hjälper dig att hitta ditt samarbete för framtidens innovativa och hållbara lösningar

Samverkan och innovation möjliggör en långsiktigt hållbar tillväxt och skapar jobb. För samverkan behövs det mötesplatser och att rätt aktörer kopplas ihop med varandra. Det är vi något av experter på.  

Göteborgsregionen har en lång tradition av att olika aktörer samarbetar kring en utmaning och på så sätt skapar innovation och utveckling som ger nya tjänster och produkter. Här finns testbäddar, science parks, innovationslabb, nätverk och mötesplatser som gör att människor och kunskap från olika områden möts.

Läs mer om hur vi stöttar din innovation
33,4% av Sveriges totala FoU-investeringar inom privat sektor sker i Västra Götaland.
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

Vill du utveckla och testa en ny produkt eller tjänst i en sluten miljö, kanske för att snabba på din marknadsintroduktion? Då kan en testbädd vara något för dig. En testbädd är miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med dem.

Läs mer om och hitta regionens testbäddar
Leende kvinna under gruppmöte

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i din egen eller i andra branscher? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Vi listar relevanta nätverk och mötesplatser som erbjuder olika forum för att samtala, samverka och utvecklas. 

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här
Testbädd Göteborg - tillsammans testar vi framtiden

Tillsammans testar vi framtiden

I Testbädd Göteborg skapar vi samarbeten för att utveckla nya testbäddsmöjligheter som gagnar företagens möjligheter att samarbeta, utveckla, verifiera och markandsintroducera nya idéer och lösningar. Det är en strategiskt satsning för att ta tillvara den innovationskraft som finns i staden. Initiativet inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och science parks.

Läs mer om Testbädd Göteborg

Hållbar tillväxt i samverkan

Göteborgsregionen har höga ambitioner kring hållbarhet – både klimatmässiga och sociala. Omställningen är en stor utmaning, men ger också spännande affärsmöjligheter för alla som väljer att vara med på tåget.

GCP

Näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Vill ditt företag utveckla mer klimateffektiva lösningar och värdekedjor? Genom Gothenburg Climate Partnership (GCP) kan vi tillsammans uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samarbete och samverkan. Vi sammanför vi regionens miljökompetens i mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta.

Läs mer om Gothenburg Climate Partnership
Social hållbarhet

Social hållbarhet

Har du också insett att ditt företag blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil? Business Region Göteborg vill göra det enkelt för dig som företagare att arbeta med social hållbarhet och ta socialt ansvar. Detta arbete kallar vi ”Tillsammans river vi murarna”.

Läs mer om hur vi kan hjälpa till i ditt sociala hållbarhetsarbete
Gothenburg Green City Zone karta

Vi testar framtidens transportsystem. Här och nu.

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria redan 2030. Ett helt nytt klimatneutralt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu. 

Läs mer och bli en del av initiativet
Siluett av människor med rullväskor

Transnationella samarbeten

Städer och regioner förhålla sig till utveckling och innovation som sker internationellt, men samtidigt behålla och stärka lokala samarbeten. För att vara globalt konkurrenskraftiga och skapa förutsättningar för regionens företag att agera på en global marknad samverkar vi i ett antal olika transnationella samarbeten.

Läs mer om våra transnationella samarbeten för hållbar tillväxt
Göteborg storan

Vi visar lösningar för en smart och hållbar stad

Har ditt företag en miljötekniklösning som är redo för export? Vi hjälper dig att komma i kontakt med hitresta delegationer av beslutsfattare. Green Gothenburg / Smart City Sweden visar upp regionens hållbara systemlösningar tillsammans med företag och tar emot beslutsfattare från hela världen.

Läs mer om hur du Green Gothenburg kan hjälpa ditt företag
Klustermodellen

Vi stärker regionens kluster

Kluster gör det möjligt för företag att vara mer innovativa än de skulle vara på egen hand.

Business Region Göteborg verkar för Göteborgsregionens tillväxt genom att stimulera framväxten av innovativ samverkan genom kluster. Kontakta oss gärna om du som stad, region eller organisation är nyfiken på hur vi jobbar, vilka metoder vi använder eller vilka klustersamarbeten som är aktuella. 

Så jobbar vi för klusterutveckling i regionen

Senaste nytt

Innovation och samverkan
När coronakrisen slog hårt på både företag och medarbetare initierade Business Region Göteborg projektet Kompetens+ i syfte att matcha kompetenser med nya branscher. – Per har varit jättebra...
8 juli 2021
Innovation och samverkan
5 juli 2021

Vi erbjuder event för samverkan och kunskapsutbyte

Vi anordnar kunskapshöjande seminarier, forum, event och mötesplatser för samtal, samverkan och utveckling.

Se fler event
Rymd

Rymdforum 2021

Göteborg
10 October, 07:00
Visa cookie-information