Green Gothenburg /Smart City Sweden visar lösningar för en smart och hållbar stad

Göteborg har gått från att vara en förorenad varvsstad i kris till att bli en attraktiv storstad med gröna ambitioner. Green Gothenburg / Smart City Sweden tar emot beslutsfattare och visar upp regionens hållbara systemlösningar tillsammans med företag i regionen som kan leverera dem.

Göteborg storan
Foto: Per Pixel Petersson

Gröna exportmöjligheter

Regionen kan stoltsera med många företag med tekniska lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Driver du ett sådant företag här i regionen (Västra Götaland och Halland) och är redo för export? Kontakta Green Gothenburg. Vi kan ge ditt företag ökad synlighet och fler affärskontakter.

Möt internationella delegationer

Städer från hela världen vill ta del av den kunskap som regionen har vad gällersystemlösningar som bidrar till att skapa en hållbar stad och region. Green Gothenburg arrangerar studiebesök inom områdena hållbara transporter, energi, avfall och stadsutveckling. I samband med dessa skräddarsydda studiebesök bjuder vi företag för att knyta kontakter mellan delegationerna.

Vi kan ta emot närmare 30 delegationer per år som tittar på allt ifrån den elektrifierade stadentill vårt välutvecklade fjärrvärmenät.

Internationell marknadsföring

Via Green Gothenburgs webbplats www.greengothenburg.se söker många städer information om vad Göteborg och regionen är bra på inom hållbarhet. Där berättar vi också om de företag från regionen som bidrar till hållbara systemlösningar och som vi visar upp i samband med studiebesöken. Bidrar ditt företag till ett sådant system? Kontakta oss för att få veta mer om hur ditt företag kan synas.

Green Gothenburg / Smart City Sweden, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad och Energimyndigheten, är en neutral aktör utan eget vinstintresse. Vårt uppdrag är att öka intresset för regionens smarta och hållbara lösningar och hjälpa företag till fler affärskontakter. Kontakta oss för att få veta mer. www.greengothenburg.se

Kontakta oss gärna

Sofia McConell
Verksamhetsansvarig Green Gothenburg
Arbetsområden: Exportutveckling Studiebesök Miljöteknik
Katarina Clase
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Exportutveckling Studiebesök Miljöteknik