Från linjär till cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi blir allt viktigare i en hållbar framtid. Fler kunder, leverantörer och medarbetare ställer högre krav på företag de köper av, levererar till och jobbar för. I ett hållbart samhälle behöver både företag och konsumenter begränsa sitt resursutnyttjande och minska sina avfallsmängder. Genom att tänka mer cirkulärt – det vill säga att använda redan befintliga resurser och i högre utsträckning efterfråga tjänster, kan vi alla gynnas ekonomiskt, socialt, samt klimat- och miljömässigt.

Kvinna påväg upp i spiraltrappa vy uppifrån

På Business Region Göteborg ser vi cirkulär ekonomi som en av de viktigaste komponenterna i ett framtida samhälle – vare sig det gäller ekonomisk, social eller klimat- och miljömässig hållbarhet. Och för att öka hållbarheten i samhället måste vi bli mer cirkulära.

En cirkulär ekonomi kan öka grön innovation, export och sysselsättning samtidigt som den minskar resursförbrukning och miljöfarliga utsläpp. I takt med att vi människor blir allt fler och köper allt fler saker, som i sin tur gör att vi bidrar till ökat avfall, är det inte hållbart med en linjär ekonomi.

Cirkulär ekonomi förlänger produkters livslängd

Omställningen till en cirkulär ekonomi handlar i grunden om att förändra synen på en produkts livscykel. Att kunna minska samhällets resursanvändande och lämna tanken att en vara produceras, förbrukas och blir avfall.

En cirkulär ekonomi bygger på ekologisk effektivitet, där allt som designas skall återföras till jorden, antingen som biologiska näringsämnen eller att de återanvänds som högkvalitativt material till nya produkter såsom tekniska näringsämnen.

Cirkulär ekonomi handlar kort och gott om att återanvända resurser. Förläng produktens livslängd, minska produktionen och satsa på en delningsekonomi, återvinn eller renovera en använd produkt och skapa nytt liv i den. Det finns många sätt att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Fördelar med en cirkulär ekonomi

Cirkulära affärsmodeller kan gynna företag eftersom de både kan sänka sina kostnader och bli mer miljövänliga genom att bättre tillvarata värdet i gamla produkter och hålla liv i dem längre. Jobben stannar lokalt i högre utsträckning genom bland annat reparation, underhåll, nedmontering och lagring istället för nyproduktion i andra delar av världen.

Men att byta från en linjär till en cirkulär affärsmodell ställer krav på såväl producent som på mellanled och konsument. Det påverkar allt från produktdesign och tillverkning till reparation och återvinning – det ställer även krav på förbättrad logistik och nya affärssamarbeten. När återvinning blir en del av affärsmodellen blir gamla varor plötsligt en värdefull råvara för företaget.

Göteborgsregionen har höga mål och ambitioner kring hållbarhet

Omställningen till en mer cirkulär ekonomi är en stor utmaning, men ger också spännande affärsmöjligheter för alla som väljer att vara med på tåget. Business Region Göteborg jobbar för en mer cirkulär ekonomi i flera olika projekt.

I projektet Återbruk väst, som drivs inom ramen för Gothenburg Climate Partnership ser man stora möjligheter med cirkulära affärsmodeller inom bygg- och fastighetssektorn.

”Stora mängder material flödar i byggbranschen, därför är det viktigt att just byggsektorn ställer om till cirkulära arbetssätt och affärsmodeller. Som initiativtagare och drivande av projektet Återbruk väst har vi tillsammans med branschen utvecklat nya arbetssätt och samverkansmetoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn.”, säger Anastazia Kronberg.

Förutom Återbruk väst görs även en satsning inom cirkulär ekonomi och lokala livsmedel i projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar.

”Projektet lägger fokus på cirkulära affärsmodeller genom att skapa ett lokalt kundvärde för lokala gröna företag inom livsmedelssektorn. Genom att uppmuntra gröna innovationer och affärsmodeller kan staden minska sin egen klimatpåverkan samtidigt som vi bidrar med minskade utsläpp globalt”, säger projektledare Karin Ingelhag.

På Business Region Göteborg kan vi hjälpa ditt företag att komma igång med hållbarhetsarbetet genom att hjälpa er att hitta rätt sammanhang och samarbetspartners så att er idé om en mer hållbar affär kan utvecklas. Läs mer på businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/hallbar-utveckling-i-samverkan

Hållbarhetshjulet

En workshopserie för lönsamt hållbarhetsarbete

Hållbarhetshjulet är en workshopserie där du får inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare för att hitta ditt unika sätt att jobba hållbart.

Hållbarhetshjulet
Hållbarhetshjulet

Kontakta oss gärna för mer info

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Affärsutveckling Hållbar stadsutveckling
Karin Ingelhag
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Eva-Lena Albihn
Vice vd och hållbarhetschef
Arbetsområden: Företagsledning Näringslivsutveckling Hållbarhet

Relaterat innehåll

Här kan du läsa mer om projekt och nyheter kopplat till vårt arbete med cirkulär ekonomi.

Trädgårdsföreningen med människor som sitter på gräsmatta hamnkanalen i bakgrunden

Hållbar utveckling i samverkan

Omställningen till att jobba mer hållbart är utmanande, men ger också spännande affärsmöjligheter för alla som väljer att vara med på tåget. Vi hjälper ditt företag att komma igång med hållbarhetsarbetet genom att hjälpa er att hitta rätt sammanhang och samarbetspartners så att er idé om en mer hållbar affär kan utvecklas.

Hållbar utveckling i samverkan
Byggkranar med sol i bakgrunden

Gothenburg Climate Partnership

Hjälper dig med klimatomställningar som är för stora att lösa på egen hand.

Gothenbrg Climate Partnership
Lokalodlade grönsaker

Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar

Projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar lägger fokus på cirkulära affärsmodeller genom att skapa ett lokalt kundvärde för lokala gröna företag inom livsmedelssektorn.

Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar
Återbruk bygg

Stor potential vid återbruk i bygg- och fastighetssektorn

Fallstudierna i Återbruk Väst visar att framtiden är ljus, samtidigt som det nu finns flertalet utmaningar vi står inför när det kommer till att utveckla återbruket i bygg- och fastighetssektorn.

Stor potential vid återbruk i bygg- och fastighetssektorn
Visa cookie-information