För producenter av lokalodlade grönsaker

Är du grönsaksproducent i Göteborg och vill delta i ett pilotcase där du kopplas samman med konsumenter för att testa olika affärsmodeller för lokalproducerade livsmedel?

Lokalt grönsaksland i Göteborg

Inom ramen för det EU-finansierade projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar började vi under hösten 2021 utforska direktförsäljning av grönsakskassar mellan lokala småskaliga grönsaksproducenter och konsumenter med kvartersleveransmodellen.

Nu vill vi fortsätta detta pilotcase med en ny säsong under 2022 och söker därför grönsaksproducenter som vill delta för att testa kvartersleveransmodellen, men även andra försäljningsmetoder.

I upplägget ingår att vara delaktig i dialog och utvärdering kring pilotcaset, samt bidra till kunskap om olika affärsmodellers styrkor och svagheter.

Kvartersleveransmodellen
Genom att testa modellen strävar vi efter att hitta en balans mellan dig som småskalig grönsaksproducent och konsumenters behov, förenkla tillgången till lokalproducerade varor, effektivisera logistiken och öka den ekonomiska stabiliteten för dig som producent.

Vad innebär kvartersleveransmodellen?

 • Sälja grönsakskassar med olika grödor efter säsong och ekologiska principer till testkonsumenter i en prenumerationsmodell
  • Under testsäsongen 2021 testades olika prenumerationsmodeller tillsammans med kvartersleveransmetoden. Om du deltar i testpiloten har du möjlighet att testa din variation av prenumerationsmodellen kombinerat med kvartersleveransen.
 • Leverera grönsakskassar till ett centralt utlämningsställe i staden med säkra förvaringslådor där konsumenter hämtar upp kassarna under ett bestämt tidsfönster
  • Genom kvartersleveransmodellen kan man effektivisera logistiken och sträva efter en minskad CO2-utsläpp kopplad till leveransen.
  • Konsumenter hämtar upp kassarna under en flexibel tidsperiod från utlämningsstället, därför behöver du som producent inte vara på plats vid upphämtningen
 • Leverans varje vecka under en förbestämd tidsperiod
  • Leverera grönsakskassarna under kortare delsäsonger mellan april och sen höst.
 • Grönsakskassar i olika storlek och pris
  • Kunderna har olika behov beroende på hushållets storlek samt ekonomiska förutsättningarna. Utvärderingen av testsäsong 2021 visade att konsumenter har intresse att välja mellan grönsakskassar med olika storlek och pris.

Andra försäljningsmetoder

 • Antingen som en komplettering till kvartersleveransen, eller som ett unikt erbjudande
  • Delta i event där du kan sälja dina grödor direkt till konsumenter på utlämningsplatserna, eller egenarrangerade självplockshelger, självplockspass eller gemensam rotsaksskörd. Här beror det på dina förutsättningar och kundernas intresse.

Fler lärdomar från testsäsongen 2021 vi tar med oss 2022

 • Du som producent har direktkommunikation med konsumenterna gällande erbjudande, tider, betalning etc.
  • Förra säsongen fungerade projektet som en mellanhand i kommunikationen vilket gav upphov till missförstånd och otydligheter.

 • Du som producent bestämmer din egna affärsmodell inom ramen för projektet, som är att testa och utveckla kvartersutlämning
  • Här kan du få vägledning av projektet.

Förutsättningar för att delta

 • Du har en firma eller ett företag.
 • Du har en etablerad odling eller etablerar en odling just nu.
 • Ditt erbjudande är i huvudsak primärproduktion av grönsaker, bär eller svamp.
 • Din målsättning att odlingen är/ska bli en deltids- eller heltidssysselsättning.
 • Din odling ligger i Göteborgs stad och du odlar efter ekologiska principer.
 • Din odling har en omsättning på 75 000 – 150 000 kronor på sin primärproduktion 2021.
 • Du har varit verksam några år men känner att du ännu inte hittat en stabil kundgrupp, alternativt att du startar upp i år och upplever att du vill utveckla din affärsmodell.

Bakgrund till testpiloten
Göteborg, likt andra städer, måste använda sina resurser smartare och mer hållbart. Staden jobbar alltmer med omställningen till ett mer cirkulärt samhälle där maten och den lokala matförsörjningen är en stor del. Vi behöver mer lokal odling och en mångfald av aktörer inom den gröna sektorn i regionen som kan göra det möjligt. På så sätt kan även nya företag och arbetstillfällen skapas i regionen. För att kunna öka efterfrågan och tillväxten av gröna livsmedelsproducerande företag behöver även intresset för lokalt producerade livsmedel öka och varorna göras mer lättillgängliga för konsumenterna.

Vi som verkar i projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar (CAGN) är Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Demokrati & medborgarservice Göteborgs Stad, Göteborgs Energi, Higab, Västra Götalands Regionen och Business Region Göteborg, som också är projektägare.1

Frågor
Har du frågor om deltagande i pilotcaset, eller är du intresserad i att sälja dina grönsaker i anslutning till utlämningsplatserna på event, vänd dig till Martin Berg, Stadsnära odling, Fastighetskontoret Göteborgs Stad.
E-post: martin.berg@fastighet.goteborg.se
Direkt: 031-368 11 73

Logotyper från samverkanspartners i projektet