För producenter av lokalodlade grönsaker

Är du grönsaksproducent i Göteborg och vill delta i ett pilotcase där vi kopplar samman konsumenter och lokala småskaliga producenter, för att testa affärsmodeller för lokalproducerade livsmedel?

Lokalt grönsaksland i Göteborg

För att nå en hållbar livsmedelsförsörjning arbetar Göteborgs stad för att stärka lokala småskaliga producenter av livsmedel och koppla samman dessa med en bredare konsumentgrupp. Detta gör vi bland annat genom det EU-finansierade projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar. Mer information om projektet hittar du här.

Vi vill bland annat utforska direktförsäljning mellan konsumenter och lokala småskaliga producenter genom ett pilotcase, under sensommar och höst 2021. Som producent inbjuds du att vara delaktig i dialogen och utvärderingen av pilotcaset och bidra till kunskapen om olika affärsmodellers styrkor och svagheter.

Vi som verkar i projektet är Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Konsument & medborgarservice Göteborgs Stad, Göteborgs Energi, Higab, Västra Götalands Regionen och Business Region Göteborg, som är projektägare.

Möjliga upplägg

 • Grönsakskassar till ett utlämningsställe varje vecka under en period, med exempelvis sju till åtta olika grödor varje torsdag i en månad. Förslagsvis i närheten där konsumentgruppen bor, eller i anslutning till din odling.
 • Utforska andelsjordbruksmodellen – kundgruppen blir andelsägare och får en närmare relation till er odling, där önskemål om vad som odlas, hur det levereras och hur lång säsongen är ingår.
 • Alternativa upplägg med självplockshelger, självplockspass eller gemensam rotsaksskörd, här beror det på producentens förutsättningar och kundernas intresse.

Förutsättningar för att delta

 • Du har en firma eller ett företag.
 • Du har en etablerad odling eller etablerar en odling just nu.
 • Ditt erbjudande är i huvudsak primärproduktion av grönsaker, bär eller svamp.
 • Din målsättning att odlingen är/ska bli en deltids- eller heltidssysselsättning.
 • Din odling ligger i Göteborgs stad och du odlar efter ekologiska principer.
 • Din odling har en omsättning på 75 000 - 150 000 kronor på sin primärproduktion 2020.
 • Du vill ägna dig på heltid åt kommersiell grönsaksodling.
 • Du har varit verksam några år men känner att du ännu inte hittat en stabil kundgrupp, alternativt har startar upp i år och upplever att du vill utveckla din affärsmodell.

Intresseanmälan

Anmäl dig att delta som producent här. 

Anmälan är öppen till den 15 juli 2021.

Frågor

Har du frågor om deltagande i pilotcaset, vänd dig till:

Martin Berg, Stadsnära odling, Fastighetskontoret Göteborgs Stad

E.post: martin.berg@fastighet.goteborg.se

Direkt: 031-368 11 73

Logotyper från samverkanspartners i projektet
Visa cookie-information