Återbruk Väst

Återbruk Väst är ett nätverk i Västra Götalandsregionen med fastighetsägare, arkitekter, konsulter, byggentreprenörer, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Från våren 2019 till våren 2021 genomfördes forskningsprojektet Återbruk Väst som arbetade praktiskt och genomförde ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlade om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av lager.

Arbetet innebar bland annat praktiskt genomförande av byggprojekt, kunskapsutbyte mellan aktörer, test av Centrum för cirkulärt byggandes digitala tjänster och stöd, utvärdering av fallstudier med hänsyn till klimat, avfall och ekonomi samt samverkan kring lager och logistiklösningar. Det sistnämnda resulterade i att Mölndals Stad öppnade ett lager för återbrukade produkter på Kikås under åren 2020-2022. Från 2023 används lagret av Mölndals Stad.

Nätverksträffar inom det lokala nätverket

Från hösten 2021 drivs Återbruk Väst som ett lokalt nätverk/kluster inom ramen för Centrum för cirkulärt byggande. Johanneberg Science Park är värd för nätverkets träffar, som hålls cirka en gång i kvartalet.

Partner i projektet: Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Gothenburg Climate Partnership genom Business Region Göteborg, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, och Fastighetskontoret Göteborgs Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, Klövern, Johanneberg Science Park, LINK Arkitektur, Tengbom arkitekter, Bengt Dahlgren, Västra Götalandsregionen och White arkitekter. Finansiärer stiftelsen IVL, Västra Götalandsregionen och av projektets parter.

Läs mer HÄR

Fakta om projektet

Utmaningen:

  • Att minska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan och avfallsmängd genom ökat återbruk.

Målet: 

  • Projektet ska identifiera gemensamma utmaningar - inklusive attityder och organisatoriska utmaningar - och flaskhalsar för att nå arbetssätt som inkluderar återbruk av byggprodukter.
  • Utifrån identifierade utmaningar utveckla lösningar med nya arbetssätt och samverkansformer som testas och utvärderas i fallstudier 
  • Verifiera lösningarnas nyttor i form av klimatnytta, minskade avfallsmängder och påverkan på kostnader och resultat
  • Utveckla och stärka regionalt nätverk med syfte att möjliggöra kunskapsutbyte mellan aktörer, och omfatta ett nätverk av leverantörer av produkter och tjänster relaterat till återbruk. 
  • Spridning av projektresultat med mål att fler aktörer inom och utom regionen tillämpar arbetssätt för återbruk.

Deltagare: Gothenburg Climate Partnership genom Business Region Göteborg leder projektet tillsammans med Chalmersfastigheter och IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltar gör också Göteborgs stad (Lokalförvaltningen och Fastighetskontoret), fastighetsbolagen Akademiska Hus, Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna Tengbom och White samt Johanneberg Science Park. De genomför sju fallstudier med fokus på rivning, renovering, tillbyggnad, ombyggnad och nybyggnad, bland annat Rymdobservatoriet i Onsala och Förskolan Hoppet.

Beräknad slutrapportering: Februari 2021
Co2-minskning: Rapporteras efter slutrapportering

Kontakta oss gärna

Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling Affärsutveckling
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling