Anslutna aktörer och fastighetsägare

Göteborgs Stad: 

 • Business Region Göteborg 
 • Förvaltnings AB Framtiden 
 • Bostads AB Poseidon 
 • Bostadsbolaget 
 • Egnahemsbolaget 
 • Familjebostäder i Göteborg AB 
 • Framtiden Byggutveckling AB 
 • Gårdstensbostäder AB 
 • Göteborgs Hamn AB 
 • GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB 
 • Higab AB 
 • Idrotts- och föreningsförvaltningen 
 • Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • Liseberg AB 
 • Lokalförvaltningen 
 • Park- & naturförvaltningen 
 • Göteborgs Stads Parkering AB 
 • Trafikkontoret 
 • Älvstranden Utveckling AB 

Privata och övriga offentliga fastighetsägare: 

 • Akademiska Hus 
 • Alecta Fastigheter
 • Castellum 
 • Chalmersfastigheter 
 • Ernst Rosén AB
 • Fastighetsägarna Göteborg 
 • Folksam Fastigheter
 • Hemsö Fastighets AB 
 • HSB Göteborg
 • Hufvudstaden AB, Fastighetsutveckling Göteborg
 • Ivar Kjellberg Fastighets AB
 • Jernhusen 
 • JM AB
 • MölndalsBostäder
 • NCC Property Development 
 • Next Step Group 
 • PEAB Bostad AB 
 • Platzer Fastigheter 
 • Riksbyggen 
 • Robert Dicksons Stiftelse
 • Serneke Sverige AB 
 • SGS Studentbostäder
 • Skandia Fastigheter Göteborg 
 • Skanska Fastigheter Göteborg 
 • Skanska Sverige AB
 • Stena Fastigheter Göteborg AB 
 • Sverigehusen
 • Vasakronan 
 • Volvo Car Corporation 
 • Västfastigheter 
 • Wallenstam AB