Transport och mikromobilitet

Vägtrafiken är den näst största källan till geografiska utsläpp av växthusgaser i Göteborg, efter raffinaderierna. Delmålet inom transporter innebär att klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet ska minska med 25 procent till 2030 jämfört med 2020.

För att nå delmålet krävs överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. Vidare behöver användningen av fossila drivmedel upphöra och ersättas med olika förnybara drivmedel och elfordon. Därför behöver också vägtrafikens volym minska. Mikromobilitet och mikrologistik är viktiga komponenter när vi ställer om till ett utsläppsfritt transportsystem och insatser för att stärka mikromobilitetsbranschens konkurrenskraft är viktiga för att nå stadens miljö- och klimatmål.

Gothenburg Climate Partnership deltar i det internationella mobilitets och godsprojektet MOVE21.

Mikromobilitet avgörande för klimatomställningen

– Ny teknik och eldrift är jätteviktigt för omställningen av transportsektorn men vi kommer aldrig klara våra klimatmål om vi inte också arbetar med transporteffektivitet och en mobilitet som är mer yteffektiv. Det säger Anastazia Kronberg, branschspecialist hos oss inom mikromobilitet, apropå vår nya kartläggning av mikromobilitetsklustret.

Läs artikeln
Kvinna som cyklar

Podden Business Göteborg

I podden Business Göteborg fördjupar vi oss i ämnen som rör Göteborgsregionens näringsliv. Här är ämnet mikromobilitet.

#21. City och mikromobiliteten

Galet störigt? Idiotisk utveckling? Eller vansinnigt viktigt? De flesta har tagit ställning kring cyklar, sparkcyklar och annan mikromobilitet. D...

Kontakt

Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling Affärsutveckling