Samarbeten och projekt inom Gothenburg Green City Zone

Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna och beroendet av fossila drivmedel. För att hitta lösningar går Gothenburg Green City Zone före i omställningsarbetet med målsättningen att bli utsläppsfritt till 2030. Genom samarbeten och projekt skapar Gothenburg Green City Zone möjligheter för företag, samhällsaktörer och akademin att testa, utveckla och skala upp sina idéer för hållbara transporter. 

Vy över centrala Göteborg, hamneninloppet och älvstranden
Bild: Per Pixel Petersson/ Göteborg & Co

Gothenburg Green City Zone är en kraftsamling där olika aktörer har möjlighet att samverka för att testa, utveckla och skala upp sina idéer för utsläppsfria transporter. I Göteborg finns en stark tradition och erfarenhet av breda samarbeten. Göteborg har blivit en plats där idéer förverkligas och där vi tillsammans hittar sätt att skapa framtidens hållbara lösningar. Det är den sortens samarbeten som vi nu skapar Gothenburg Green City Zone.

Elbil som laddas

Elbilar möjligt energilager för att balansera elnäten

Läs mer
Wireless Charging of taxicars

Trådlös laddning av taxibilar

Läs mer
Korsvägen

Mobilitets- och godshubbar

Läs mer
Evenemangspublik framför en scen vid Götaplatsen

Klimatsmarta evenemang

Läs mer
Bravida Green Hub

Utsläppsfria transporter vid servicetjänster

Läs mer
Schenker paketbil utanför Liseberg

Uppskalning av elektrifierade godstransporter

Läs mer

Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone?

Har du en idé som du vill testa och utveckla tillsammans med andra? Nu välkomnar vi företag och organisationer från hela världen att delta i samarbetet. Tillsammans kan vi skapa utsläppsfria och innovativa transportlösningar för personer och godstransporter för framtidens städer – här och nu.

Välkommen till Gothenburg Green City Zone!

Kontakt

Jonas Eriksson
Verksamhetsledare Gothenburg Green City Zone
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Hållbar stadsutveckling Samverkan