Utsläppsfria transporter vid servicetjänster

Målsättningen för Gothenburg Green City Zone är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. För att nå dit behöver vi nyttja ny teknik och smarta lösningar. Mikromobilitet är en viktig del av lösningen för att minska trafiken och utsläppen i staden.

Bravida Green Hub

I september 2021 lanserade Bravida sitt initiativ Green Hub i centrala Göteborg. Green Hub innebär utsläppsfria transporter för servicepersonal genom användning av mikromobilitet i form av elcykel, elmoped, vanliga cyklar eller till fots.  Det innebär också fossilfria leveranser till Green Hub. Detta bidrar till omställningen av installationsbranschens leveranser av servicetjänster i storstäderna och innebär utsläppsfria och snabba leveranser av servicetjänster samtidigt som man bidrar till en tystare och mer tillgänglig stad. Syftet med initiativet är att hjälpa kunder i centrala Göteborg att kunna välja ett mer hållbart alternativ och minska sitt klimatavtryck och samtidigt bidra till ett fossilfritt transportsystem.  

Göteborg har en stark position som internationell förebild inom elektrifierade transporter och lösningar i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem. För att bibehålla positionen arbetar Business Region Göteborg för att stötta de aktörer som vill bidra till omställningen och stärka alla de branschaktörer som arbetar med produkter, lösningar och system som stödjer den. I det här fallet genom att hjälpa Bravida med sin etablering i zonen. Bravidas initiativ inom Gothenburg Green City Zone går i linje med Göteborgs stads målsättning med ett fossilfritt transportsystem och att minska CO2 utsläppen till minst 90% till 2030. 

Evenemangsstråket Göteborg

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone

Kontakt

Intresserad? Hör av dig till oss!

Har du frågor? Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone? Du är välkommen att höra av dig till oss.

Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling Affärsutveckling