Omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030

Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna och beroendet av fossila drivmedel. Omställningen till ett fossilfritt transportsystem kräver att stadens aktörer och näringslivet arbetar tillsammans. Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030.

Göteborg i kvällssol
Göteborg Stora Hamnkanalen

Göteborg har en stark position som internationell förebild inom elektrifierade transporter och energilösningar och dessutom ett starkt fordonskluster. För att bibehålla positionen arbetar Business Region Göteborg för att stärka Göteborgsregionen som en strategisk marknad för alla de branschaktörer som arbetar med produkter, lösningar och system som stödjer omställningen.

Staden har ambitiösa mål

Ett elektrifierat transportsystem ökar möjligheten att möta klimat- och samhällsutmaningar. Göteborgs Stad har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges transportutmaning och har antagit målet om att vi skall ha lokala transporter som är fossilfria till år 2030, där Göteborgs Stads egen fordonsflotta skall vara fossilfri till 2023.

Samordningsuppdrag elektrifiering

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030. Arbetet med att ställa om transportsystemet ska ske i samverkan med berörda nämnder och styrelser i staden, samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer.

Elektrifieringen stöper om både leverantörsstrukturer, värdekedjor och kluster för fordonsutveckling. Därför är det viktigt att ge goda förutsättningar för vårt lokala näringsliv att bidra till en globalt konkurrenskraftig industri. Genom att ge förutsättningar att utveckla innovativa test- och demonstrationsmiljöer, samverkansprojekt och genom att bereda väg för en stor utrullning av elektrifierade fordon, bidrar Göteborgs Stad och Business Region Göteborg till hållbar tillväxt i Göteborgsregionen.

Status måluppfyllnad i Elektrifieringsplanen

Här presenteras årlig status på Elektrifieringsplanens fem olika målsättningar, inklusive delmål. Mål och delmål följs upp genom ett antal indikatorer. Status uppdateras en gång per år vid halvårsskiftet och ny status presenteras i augusti samma år. Målsättningarna har valts för att skynda på omställningen till utsläppsfria transporter, både el- och vätgasdrivna, inom de områden där Göteborgs Stad har rådighet. 

Målsättningarna rör stadens egna fordonsflottor, stadens upphandlade tjänste- och godstransporter liksom kollektivtrafikens elektrifiering, möjligheten att ladda ett elfordon eller tanka vätgas samt tillgången på förnybar energi till transportsystemet.

Se aktuell status för de fem målen här >>

Främst bland Sveriges kommuner

När den kommun som har tagit mest konkreta initiativ och ett helhetsgrepp på laddinfrastruktur och elektrifieringen av fordon utsågs av 2030-sekretariatet vann Göteborg – som juryn kallar för en ”doer”. 

Göteborgs stad vinner Laddguldet 2021
Göteborgs stad vinner Laddguldet
Laddstation elbil

Håll dig uppdaterad

Vill du hålla dig à jour med vad som händer på området? Prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Business Göteborg

Göteborg laddar för framtiden

"Göteborg tilldelas Laddguldet 2021 för sin helhetssyn, där kommunens olika aktörer, energibolaget, kollektivtrafiken, parkerings- och bostadsbolagen och näringslivet tillsammans driver en snabb omställning till avgasfria transporter." Så löd motiveringen när Göteborg fick 2030-sekretariatets laddguld i slutet av 2021. Men hur går arbetet? Vilka är utmaningarna? Och hur svårt kan det vara att få till laddstolpar, appar och system som håller takten med utvecklingen och ett utsläppsfritt Göteborg 2030? I detta avsnitt pratar Emanuel Karlsten laddinfrastruktur med Maria Stenström från 2030-sekretariatet och Anne Piegsa som processleder Göteborgs stads omställning inom elektrifiering.

Lyssna på poddavsnittet
Business Göteborg

Elektrifiering - så ska Skandinaviens transporthub bli en världsutställning för hållbar omställning

Hela Sverige pratar om klimatet och om att ställa om från fossila bränslen men hur redo är vi för en sådan omställning? Finns det andra alternativa bränslen? Kommer elen att räcka? Och vad gör vi när litiumet till batterierna tar slut? Möt Per Olof Arnäs, senior logistikstrateg på Einride och Business Region Göteborgs Anne Piegsa som är processledare för Göteborgs Stads elektrifieringsuppdrag, i ett samtal om omställning, cirkulära perspektiv och vikten av att tänka nytt. Som vanligt leds samtalet av Emanuel Karlsten.

Lyssna på poddavsnittet
Vy över centrala Göteborg, hamneninloppet och älvstranden

Vi testar framtidens transportsystem. Här och nu.

I Gothenburg Green City Zone testar vi ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria redan 2030. Ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans.

Läs mer och bli en del av initiativet
Nätverk och mötesplatser

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i din egen eller i andra branscher? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra?

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här

Vill ditt företag bli en del av elektrifieringen? Kontakta oss gärna.

Frågan är inte längre om vi ska ställa om till ett elektrifierat transportsystem utan hur. Lösningen hänger på att en rad aktörer inom logistik, energi, stadsplanering, fordonsindustri, infrastruktur och samhälle samverkar.

Är du som företagare intresserad av att vara med? Vill du veta hur ditt företag kan ta första steget? Hör av dig till oss!

Anne Piegsa
Processledare
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan
Mikael Kilter
Projektledare
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan
Elin Salomonsson
Projektkoordinator
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan