Trädgårdsföreningen med människor som sitter på gräsmatta hamnkanalen i bakgrunden

Hållbar utveckling i samverkan

Göteborgsregionen har höga ambitioner kring hållbarhet – både klimatmässiga och sociala. Omställningen är en stor utmaning, men ger också spännande affärsmöjligheter för alla som väljer att vara med på tåget. Vi hjälper ditt företag att komma igång med hållbarhetsarbetet genom att hjälpa er att hitta rätt sammanhang och samarbetspartners så att er idé om en mer hållbar affär kan utvecklas.

Våra erbjudanden

Här kan du läsa om några av våra erbjudanden, samarbeten och plattformar som hjälper dig i din affärsutveckling.

Göteborg storan

Exportmöjligheter för smarta lösningar

Har ditt företag en miljötekniklösning som är redo för export? Vi hjälper dig att komma i kontakt med hitresta delegationer av beslutsfattare. Green Gothenburg/Smart City Sweden visar upp regionens innovativa systemlösningar tillsammans med företag och tar emot beslutsfattare från hela världen.

Läs mer
GCP

Gothenburg Climate Partnership - Näringsliv och stad i samverkan för klimatet

Vill ditt företag utveckla mer klimatvänliga lösningar och värdekedjor? Genom Gothenburg Climate Partnership (GCP) kan vi tillsammans uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samarbete och samverkan. Vi sammanför regionens miljökompetens i mätbara, handfasta projekt med fokus på ett framtida bättre klimat.

Läs mer
Social hållbarhet

Social hållbarhet och ansvar

Har du också insett att ditt företag blir starkare med en starkare social strategi? Business Region Göteborg vill göra det enkelt för dig som företagare att arbeta med social hållbarhet och ta socialt ansvar. Detta arbete kallar vi: ”Tillsammans river vi murarna”. Vi hjälper dig att komma igång!

Läs mer
Innovationslabb med kraft från kreatörer

Innovationslabb – med kraft från kreatörer

Vårt innovationslabb är en plattform för innovation som hämtar kraft och inspiration från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att idégenerera. Nya idéer ger upphov till nya företag, produkter och tjänster. Varje labb har ett särskilt tema med bäring på hållbar utveckling.

Läs mer
Siluett av människor med rullväskor

Transnationella samarbeten för en sund tillväxt

Städer och regioner måste förhålla sig till utveckling och innovation som sker internationellt, men samtidigt behålla och stärka lokala samarbeten. För att vara globalt konkurrenskraftiga och skapa förutsättningar för regionens företag att agera på en global marknad samverkar vi i ett antal olika transnationella samarbeten.
Vill du vet mer om hur du kan bli en del av våra transnationella samarbeten? Hör av dig till oss!

Läs mer
En inzoomad bild på bil som laddas med el

Elektrifiering och omställning av transportsystemet

Omställningen kräver samverkan mellan stadens aktörer och näringslivet. Är du som företagare intresserad av att vara med? Hör av dig till oss! Vi har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030 – vi har kunskapen och kontakterna så att ditt företag kan vara med och bidra till denna omställning.

Läs mer
Gothenburg Green City Zone karta

Vi testar framtidens transportsystem. Här och nu.

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria redan 2030. Ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu. 

Läs mer och bli en del av initiativet
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att samverka, testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Här kan företag, akademi och andra organisationer samverka kring utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Här hittar du mer information om testbäddarna, vilka de är, vem som kan vara med och hur du kommer i kontakt med dem. 

Regionens testbäddar
Leende kvinna under gruppmöte

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i din egen eller i andra branscher? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Här listas nätverk och mötesplatser som erbjuder olika forum för att samtala, samverka och utvecklas. 

Hitta nätverk och mötesplatser

Omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi

Allt fler kunder ställer högre krav på företag att arbeta hållbart. Genom att använda redan befintliga resurser och i högre utsträckning efterfråga tjänster kan vi alla gynnas ekonomiskt, socialt, samt klimat- och miljömässigt.

Läs mer här
Vägg av tegel
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/vriga_bilder/brg-Handel0047_1920x1080.jpg
EVENEMANG

Kick-off: För er inom handel, café, restaurang och besöksnäringen i Göteborg

31 augusti 2022, 07:30
Läs mer och anmäl dig här
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/vriga_bilder/GL_fika_ut_ur_butik_beskuren_16x9_ytterligare_zoom.png
EVENEMANG

5 steg till din hållbara marknadsstrategi och framtidsberättelse

7 september 2022, 08:30
Läs mer och anmäl dig här
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FUTV/hllbarhetshjulet/Stenar_1.JPG
EVENEMANG

Hållbarhetshjulet

14 september 2022, 09:00
Läs mer och anmäl dig här

Kontakta oss gärna

Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Sofia McConell
Processledare Internationalisering
Arbetsområden: Exportutveckling Studiebesök Miljöteknik
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Affärsutveckling Hållbar stadsutveckling
Lena Sultanovic Magnusson
Processledare, Socialt ansvar
Arbetsområden: Samarbeten Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Kulturella och kreativa näringar Innovation