Byggkran

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Här samarbetar bygg- och fastighetsbranschen med staden och forskningssamhället för en snabbare omställning. 

Evenemang inom klimatneutralt byggande

Ska du arrangera ett intressant evenemang inom byggbranschen framöver? Kanske söker du efter kunskap och inspiration? Eller så vill du se vad som är på gång?

Kika in i vår nya kalender för att hitta eller publicera kommande evenemang inom klimatneutralt byggande. 

Till kalendern

klimatneutralt-byggande.png

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Bygg- och anläggningssektorn har i enlighet med detta en färdplan som visar på det ansvar branschen är villig att ta för att nå det nationella målet. Samtidigt har Göteborgs Stads Kommunfullmäktige antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att uppnå detta.  

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas vi i hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden, som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.  

Här samarbetar vi behovsdrivet kring alla tänkbara utmaningsområden – allt från regelverk till nya material – för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch. Tillsammans och handlingsinriktat minskar vi snabbt och kraftfullt klimatpåverkan i praktiken, i en lärande och inkluderande miljö.

Deklaration Göteborgs plattform för hållbart byggande

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas vi i hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden, som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Läs hela deklarationen här

Anmälan

Vill du och ditt företag vara en del av plattformen?

Anmäl dig här – medlemskapet är gratis

Anslutna aktörer och partners

Det är ni som tar omställningsarbetet vidare

Hela listan

Intresseanmälan

Vill du veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Handslaget

Handslaget är det initiativ staden tagit för att samla privata och offentliga fastighetsägare för att nå en cirkulär byggbransch i Göteborgsregionen. 

Läs mer
Konstverket Tegelverket

Tidigare projekt

Återbruk Väst

Återbruk Väst - återbruk inom bygg och fastighet

Fastighets- och byggsektorn står idag för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Återbruk Väst var ett samarbetsprojekt som syftade till att öka återbruket i bygg- och fastighetssektorn till nytta för både kund och klimat.

Läs mer om projektet
Gustav Adolfs torg

Upphandlingskrav för utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. I detta projekt har stadens alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda omställningen. På sikt vill man göra bygg- och anläggningssektorn helt utsläppsfri.

Läs mer om projektet

Kontakt
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling
Matilda Landén
Projektledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Hållbar stadsutveckling Samverkan
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling Affärsutveckling