Evenemangens utsläpp ska minska genom utsläppsfria transporter

Evenemangsstråket i centrala Göteborg är ett av de områden där företag, samhällsaktörer och akademi samarbetar för att testa och utveckla lösningar för utsläppsfria transporter inom ramen för initiativet Gothenburg Green City Zone. Som evenemangsstad har Göteborg länge arbetat målmedvetet med att utveckla en mängd olika initiativ för hållbara evenemang. Nu pågår ett projekt som syftar till att kraftigt minska evenemangens utsläpp av koldioxid.

Evenemangspublik framför en scen vid Götaplatsen
Bild: Beatrice Törnros/Göteborg & Co

Bakom projektet Utsläppsfria evenemang, som startades i början av 2021, står Göteborg & Co, Business Region Göteborg och Got Event AB, som alla är en del av Göteborgs Stad. Inledningsvis lägger projektet stort fokus på transporter och resor till och från samt inom evenemang, eftersom dessa utgör en stor del av utsläppen i samband med evenemang. 

För att kartlägga utsläppskällor och nivåer har klimatberäkningar på evenemang genomförts. Tillsammans med evenemangsbranschen ska parterna i projektet nu utveckla en metod för att minska utsläppen från evenemang i Göteborg. 

Mellan sju och åtta miljoner turister besöker årligen evenemangsstråket i Göteborg och målet är att antalet besökare ska dubbleras till 2030. Framförallt är det besöksmålen Liseberg, Svenska Mässan och Universeum och de många evenemangen i området som attraherar besökare, vilket i sin tur generar mycket biltrafik och stora godsflöden. 

Göteborgs Stad har antagit målet att sänka växthusgasutsläppen från transporter i Göteborg med 90% till 2030. Evenemangsstråket, som sträcker sig från Korsvägen till Ullevi, ingår i Gothenburg Green City Zone, som kommer vara en testzon för utsläppsfria transporter. Målet för Gothenburg Green City Zone är att alla transporter i zonen ska vara 100% utsläppsfria till 2030. 

Gothenburg Green City Zone

Evenemangsstråket Göteborg

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030.

Kontakt

Intresserad? Hör av dig till oss!
Jonas Eriksson
Verksamhetsledare Gothenburg Green City Zone
Arbetsområden: Samverkan Fordon och transporter Hållbar stadsutveckling
Elin Salomonsson
Projektkoordinator
Arbetsområden: Fordon och transporter Hållbar stadsutveckling Samverkan
Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Innovation