Bild
Ikon nätverk kluster

Hitta nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i din egen eller i andra branscher? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Här listas nätverk och mötesplatser som erbjuder olika forum för att samtala, samverka och utvecklas. Använd filtreringsfunktionen för att sortera på bransch, deltagare och geografi och klicka dig sedan in på nätverken för mer information.

Energi, Hållbarhetsfokus, MiljöteknikFöretag, Start-upsRegionalt
KKNFöretag, Organisationer, PrivatpersonerRegionalt
Hållbarhetsfokus, MiljöteknikAkademi, Företag, Offentliga Aktörer, OrganisationerRegionalt
Regionala företagarföreningarFöretagRegionalt
HållbarhetsfokusFöretagRegionalt
ICT, KKNFöretagNationellt, Regionalt
DetaljhandelFöretag, OrganisationerRegionalt
KKNFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
FöretagsutvecklingFöretag, Start-upsRegionalt
ÖvrigtFöretagInternationellt, Nationellt, Regionalt
Energi, MiljöteknikAkademi, Företag, Offentliga Aktörer, OrganisationerInternationellt
Företagsutveckling, ICTFöretag, Start-ups, StudenterRegionalt
Fordon och transporter, Infrastruktur och LogistikAkademi, Företag, Institut, Offentliga AktörerNationellt
Detaljhandel, Energi, Finans, Fordon och transporter, Företagsutveckling, Hållbarhetsfokus, ICT, Infrastruktur och Logistik, Kemi, KKN, Life Science, Maritima Näringar, Miljöteknik, Övrigt, Regionala företagarföreningar, StadsutvecklingFöretag, Start-upsNationellt

Kontakta oss

Har du frågor om sidan eller saknar du något nätverk eller mötesplats? Kontakta då oss

Bodil Kronstam Brattö
Kommunikationsansvarig
Arbetsområden: Marknadsföring Kommunikation Kluster och innovation