Här hittar du innovationsaktörer och samarbetspartners

Söker du samarbetspartners. innovationsaktörer och innovativa sammanhang där du kan utveckla dina idéer? Business Region Göteborg visar vägen och öppnar dörrarna. Här hittar du mötesplatser, nätverk, inkubatorer, finansiärer och andra innovationsaktörer i Göteborgsregionen.

Leende kvinna under gruppmöte
Söker du samarbetspartners, innovationsaktörer eller andra innovativa sammanhang där du kan utveckla dina idéer? Vi visar vägen och öppnar dörrarna.

Vi tror att innovation uppstår när vi blandar kompetens från olika branscher, yrkesroller och ansvarsområden. Innovation kan vara såväl teknik, som processer och ny kunskap. Det finns en rad aktörer och mötesplatser som är viktiga för dig att känna till om du jobbar med innovation eller vill utveckla din idé. Vi hjälper dig att hitta samarbetspartners och innovationsaktörer.

Permanenta mötesplatser

Johanneberg Science Park är en mötesplats för idé- och kunskapsutbyte med fokus på samhällsbyggnad, energi, material- & nanoteknik.
Johanneberg Science Park

Lindholmen Science Park är både ett dynamiskt område och en arena för samverkan utan geografiska gränser. Här drivs flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt med fokus på morgondagens mobilitet.
Lindholmen Science Park

Sahlgrenska Science Park är en oberoende, neutral arena för aktörer inom life science. De erbjuder en infrastruktur som möjliggör samverkan för att kunna utveckla och accelerera din affär. Här träffar du entreprenörer, stora och små företag, vårdföreträdare, forskare, politiker och investerare inom life science.
Sahlgrenska Science Park

Brewhouse är en mötesplats för entreprenörskap, ny talang och företagande inom konstnärlig verksamhet.
Brewhouse

Yesbox är Göteborgs mötesplats för nyföretagare med fokus på att förverkliga entreprenörers tankar och idéer. Här finns en samlad kompetens och verktygen så att du kan starta och utveckla ditt företag. 
Yesbox

På plats hos Yesbox finner du följande aktörer: Almi, Business Region Göteborg, Connect, Coompanion, Drivhuset, Framtidsfrön, GUF - Göteborgs Uppfinnareförening, Ung Företagsamhet, Venture Cup, NyföretagarCentrum – Göteborgsregionen, Reach for Change, Nyföretagarcentrum, samt Mikrofonden Väst.

Pågående innovationsprojekt och testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Här finner du ett brett urval av regionens testbäddar

Mötesplatser och nätverk

Inkubatorer

Finansiärer

Finansiering av forsknings- och innovationsprojekt

Stärka företagens konkurrenskraft  

Lån

Riskkapital

Kreditaktörer m.fl.

  • Exportkreditnämnden, EKN, erbjuder krediter och garantier vid utlandsaffärer.
  • Swedfund erbjuder statligt finansiellt stöd och investeringar på tillväxtmarknader och i utvecklingsländer.
  • Tillväxtverket erbjuder affärsutvecklingscheckar. 
  • Nopef beviljar villkorslån som kan omvandlas till ett bidrag då förstudien är avslutad.
  • Västra Götalandsregionen har samlat olika typer av finansieringsstöd, bland annat affärsutvecklingscheckar för internationalisering.
  • AB Svensk Exportkredit tillhandahåller medel- och långfristiga exportkrediter.

På verksamt.se finns länkar till olika finansieringsmöjligheter vid behov av kapital, till exempel vid utveckling av företag, affärsidéer eller innovationer.
Även Västra Götalandsregionen har samlat olika typer av finansieringsstöd.

 

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik
Linda Emilsson
Gruppchef
Arbetsområden: Internationalisering EU program Studiebesök