Testbäddar - utvecklingsmiljöer för framtiden

Har ni en idé ni skulle vilja testa innan den når marknaden? Behöver ni verifiera er innovation eller reducera risker? Då kan regionens testbäddar vara till hjälp. I testbäddarna utvecklas och testas innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter – samtidigt som ni samverkar med andra aktörer och knyter värdefulla kontakter.

Kollage av testbäddsmiljöer

Vad är en testbädd?

En testbädd är en miljö där företag, akademi, och andra organisationer samverkar vid utveckling, test och införande av nya produkter, tekniker, tjänster, processer, arbetssätt eller organisatoriska lösningar. En testbädd brukar vanligtvis kategoriseras i en eller fler av tre nivåer:

  • Labb – här testats enskilda egenskaper eller funktioner kan i kontrollerade miljöer.
  • Konstruerad eller simulerad användarmiljö – här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer.
  • Verkliga miljöer – här testas tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i.

När det kommer till testbäddar i Sverige har Göteborgsregionen en ledande position med flest testbäddar i landet. Intresset för Göteborgs arbete med testbäddar är mycket stort och sträcker sig både nationellt och internationellt – så om ni söker en testbädd för era idéer har ni stora möjligheter i Göteborgsregionen.

Varför ska ni använda en testbädd?

Genom att använda en testbädd kan ni verifiera och validera er innovation och även utveckla den åt rätt håll. På så sätt kan ni reducera risker och snabba på marknadsintroduktionen.

Att testa sina idéer i en testbädd ger även möjlighet till utveckling av ny kunskap och nya affärsmöjligheter. Alla företag behöver referenser och bevis på att produkten eller tjänsten kommer att fungera på marknaden.

Göteborgsregionen erbjuder en bredd av testbäddar där du kan testa din produkt eller tjänst innan du investerar hela din budget på fullskalig utveckling.

Både stora och små företag behöver lokala referensprojekt för att vara trovärdiga på den internationella marknaden. Presidenter och företagsdelegationer från andra länder kommer hit för att inspireras av våra hållbara lösningar som till exempel ElectriCity och DriveMe, som skapats i partnerskap mellan industrin, akademin, staden och regionen.
Maria Strömberg, Chef Kluster & Innovation
Testbäddskollage

Från industristad till innovationsmotor

Göteborgsregionen har flest testbäddar i Sverige. Nyckeln till framgången är samverkan. I dessa utvecklingsmiljöer arbetar näringsliv, offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och science parks tillsammans för att skapa framtidens hållbara lösningar.

Testbäddar – öppna arenor för innovation
HSB Living Lab

Öppen arena för innovation

HSB Living Lab i Göteborg är en av Sveriges främsta testbäddar för hållbart boende. Här bor i dag 40 permanenta hyresgäster i en ständigt föränderlig och utvärderad miljö. Allt medan forskning pågår.

Ett levande laboratorium
Revere

En viktig mötesplats för fordonsindustrin i Västsverige

På Lindholmen finns Chalmers fordonslaboratorium Revere. Här görs framtidsinriktade tester som bidrar till utvecklingen inom områden som självkörande fordon och aktiv säkerhet.

Testar framtidens lösningar med verkliga fordon
Testbrygga på Kristinebergs marina center

Högaktuell havsforskning

Alldeles intill Gullmarsfjordens mynning ligger Kristineberg Center – en marin forsknings- och innovationsmiljö där forskare, företag och entreprenörer testar nya lösningar i labb, till havs och på kustnära land.

Historiskt forskningscenter öppet för näringslivet
Innovationsplattformen VGR operationssal

Vården som en testbädd

För att nya medicintekniska produkter och tjänster som syftar till att förbättra vården ska nå hela vägen in i vårdrummet behöver de först testas i rätt miljöer. Just det här möjliggör Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Innovationsplattformen gör hela vården till en testbädd

Vill ni testa era idéer i någon utav testbäddarna?

Vi på Business Region Göteborg har goda erfarenheter av att initiera och medverka i olika typer av testbäddar runt om i regionen. Som neutral aktör kan vi driva och samordna projekt där många parter med kompletterande kompetenser kan stråla samman och tillsammans utveckla nya lösningar, som sedan testas i verklig miljö. När företag, offentlig verksamhet och akademi samverkar kring komplexa utmaningar kan vi också lära av varandra.

Vår strävan är att det inom respektive projekt utvecklas kompetens och koncept, som på sikt kan exporteras eller attrahera investeringar och etableringar till regionen.

Testbädd Göteborg - tillsammans testar vi framtiden

Testbädd Göteborg är en satsning och strategi för att ta tillvara den innovationskraft som finns i staden genom samverkan på en helt ny nivå. Initiativet inkluderar näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och science parks.

Läs mer om Testbädd Göteborg

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik