Innovativa lösningar ger en långsiktig hållbar utveckling

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Här finns ett livskraftigt, växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring världsledande innovation och forskning. Vi på Business Region Göteborg hjälper dig hitta rätt för att göra verklighet av din idé. 

Kvinna påväg upp i spiraltrappa vy uppifrån
Innovativa lösningar ger hållbar utveckling

Bärkraftiga innovationer som får en global marknad möjliggör långsiktigt hållbar tillväxt och skapar jobb. Många av Sveriges innovationer har fötts och utvecklats i Göteborgsregionen. Business Region Göteborg kan öppna dörrar till intressanta möjligheter till samverkan, mötesplatser och forum för dig som vill vara en del av innovationsutvecklingen. 

Så stärker vi regionens innovativa näringsliv

Vi vet vilka faktorer som gynnar ett gott innovationsklimat och arbetar för att företag ska kunna verka i en utvecklande miljö. Innovation uppstår när vi blandar kompetenser från olika branscher, olika yrkesroller och ansvarsområden. Innovation kan bestå av teknik, processer, nya arbetssätt och ny kunskap.  

Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa kompetensförsörjningen till näringslivet och bidra till ökad tillgång på kapital. Vi fokuserar på innovationer som tar sig an samhällsutmaningar och som bidrar till en hållbar utveckling. 

Våra erbjudanden

Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Vi på Business Region Göteborg hjälper dig hitta rätt för att ta din idé till verklighet. Läs mer om våra erbjudanden.

Möte på kontor ur fågelperspektiv med kvinna och man som håller var sitt papper

Hitta samarbetspartners

Söker du samarbetspartners och sammanhang där du kan utveckla dina idéer? Vi visar vägen och öppnar dörrarna. Här hittar du arenor, inkubatorer, finansiärer och andra innovationsaktörer i Göteborgsregionen. 

Vi hjälper dig hitta rätt rätt samarbetspartners
Innovationslabb med kraft från kreatörer

Innovationslabb – tar innovationen till nya höjder

Vårt innovationslabb är en plattform för innovation som hämtar kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Deltagarna har olika bakgrund, kompetenser och roller och går in i labbet med olika perspektiv kring en frågeställning, utmaning eller problem.

Läs mer om Innovationslabbet
Samtal mellan kvinna och leende man i kafémiljö

Innovationscoaching

Affärsnätverket Enterprise Europe Network, EEN, erbjuder program för innovationscoahing. Du coachas att stärka din förmåga att skapa nya innovationer som ger värde för befintliga och nya kunder. 

Läs mer om innovationscoaching
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

Vill du utveckla och testa en ny produkt eller tjänst i en sluten miljö, kanske för att snabba på din marknadsintroduktion? Då kan en testbädd vara något för dig. En testbädd är miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller lösningar. Fråga oss om vad det är för typ av testbädddu söker.

Regionens testbäddar
Gothenburg Green City Zone karta

Var med och testa framtidens transportsystem. Här och nu.

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara hundra procent utsläppsfria redan 2030. Ett helt nytt klimatneutralt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu. 

Läs mer och bli en del av initiativet
Person sitter i möte

Kompetens+

Gör något nytt som skapar nytta – förstärk din verksamhet med en kompetensperson.

Kompetens+

Därför jobbar vi med innovation

I rapporten EU Regional Innovation Scoreboard 2019 rankas Västsverige som ”Innovation Leader+” med höga betyg inom t.ex. FoU-investeringar i den privata sektorn, livslångt lärande och antal sökta EU-patent och varumärken. De områden som kan förbättras är försäljning av nya innovationer, produkt- och processinnovationer samt hur innovativa små och medelstora företag samarbetar med andra aktörer. Sammantaget kan man säga att utmaningarna för Västsverige och Sverige är att ytterligare förstärka förutsättningarna för innovation, men framförallt att öka affärsnyttan av det omfattande innovationsarbete som redan bedrivs.

Mindre företag är viktiga för tillväxt och FoU därför att de skapar sysselsättning inom och utom företaget. Och mindre företag injicerar kunskap i större företag och är innovationsdrivande.

Vi på Business Region Göteborg har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att jobba drivande med innovation och vi vet vilka faktorer som gynnar ett gott innovationsklimat. På olika sätt jobbar vi med dessa för att du som företag ska kunna verka i en utvecklande miljö. Vi vill öka antalet kommersialiserade innovationer, säkerställa regionens kompetensförsörjning och bidra till ökad tillgång till kapital.

Kontakta oss gärna

Lars Bern
Gruppchef transporter och fordon
Arbetsområden: Fordonsindustri Transportindustri Innovationsutveckling
Visa cookie-information