Siluett av människor med rullväskor

Internationella samarbeten stärker regionens konkurrenskraft

Städer och regioner behöver förhålla sig till utveckling och innovation som sker internationellt, men samtidigt behålla och stärka lokala samarbeten. För att vara globalt konkurrenskraftiga och skapa förutsättningar för regionens företag att agera på en global marknad samverkar vi i ett antal olika internationella samarbeten. 

Här presenterar vi några av de internationella samarbeten som Business Region Göteborg deltar i. Kontakta oss gärna för mer information om hur ditt företag kan delta.

Cykeln är viktig inom projektet Move21

Move21

Move21 är ett innovationsprojekt som syftar till att transformera europeiska städer till smarta nollutsläppsområden för mobilitet och logistik.

Läs mer här
Skog och sjö i Alingsås

STRING

STRING är ett samarbete som verkar för att framförallt skapa skapa en ”Green Hub” som attraherar investeringar och visar upp hållbara lösningar, samt högkvalitativ infrastruktur mellan Hamburg och Oslo.

Läs mer här

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik