Move21

Transporter står för ungefär en tredjedel av alla klimatutsläpp i Europa. Utan betydande åtgärder kommer de att vara den största källan till klimatutsläpp år 2030. Man räknar med att passagerar- och godstransporter kommer att växa med över 40 respektive 60 % till 2050. För att få bukt på detta är nu Business Region Göteborg med i EU-projektet Move21.

Cykeln är viktig inom projektet Move21
Cykeln som färdmedel blir viktig i projektet Move21.

Vad är Move21?

Move21 är ett innovationsprojekt som syftar till att transformera europeiska städer till smarta nollutsläppsområden för mobilitet och logistik. Projektet Move21 är finansierat genom Europeiska kommissionen och syftet med Göteborgs medverkan är att underlätta och göra resande och transport mer hållbara.

Göteborg är en av tre teststäder i projektet, och staden vill nu modernisera mobilitet och transporter. Det kan exempelvis vara att göra det smidigare att ta sig fram i staden och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. Eller lösningar som skapar effektiva noder för godstransporter och som bidrar till att fordonens kapacitet kan utnyttjas på ett bättre sätt och transportsträckan minskar.

I Göteborg leds arbetet av Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Därutöver deltar Kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, Göteborgs Stads Parkering AB, Renova AB, Volvo Technology AB och RISE Research Institutes of Sweden. Ambitionen är att få med fler aktörer i projektet, inte minst lokalt i de tre testområdena som utgör Gothenburg Green City Zone

Move21