Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

I Göteborg utvecklas och testas innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter – ofta i verklig miljö. Regionen har flest antal testbäddar i landet och nyckeln till framgång är samverkan mellan olika aktörer. Här hittar du mer information om testbäddarna, vilka de är, vem som kan vara med och hur du kommer i kontakt med dem. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar ökar väsentligt om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer. 

Kollage av testbäddsmiljöer

Vad är en testbädd?

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Här kan företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Vanligtvis kategoriseras testbäddar såhär:

  • Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktioner kan testas i kontrollerad miljö
  • Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer 
  • Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i

Göteborgsregionen har en ledande position nationellt med flest testbäddar i landet. Intresset för Göteborgs arbete med testbäddar är mycket stort. Både nationellt och internationellt. 

Testbädd

Varför använda en testbädd?

Genom att använda en testbädd kan innovationer verifieras och valideras i utvecklingen. På så sätt reduceras risker och marknadsintroduktionen snabbas på. 

Det ger möjlighet till utveckling av ny kunskap och nya affärsmöjligheter. Alla företag behöver referenser och bevis på att deras produkt eller tjänst kommer att fungera på en marknad – det ger en testbädd. Göteborgsregionen erbjuder en bredd av testbäddar där du kan testa din produkt eller tjänst innan du investerar hela din budget på fullskalig utveckling.

Både stora och små företag behöver lokala referensprojekt för att vara trovärdiga på den internationella marknaden. Presidenter och företagsdelegationer från andra länder kommer hit för att inspireras av våra hållbara lösningar som till exempel ElectriCity och DriveMe, som skapats i partnerskap mellan industrin, akademin, staden och regionen.
Maria Strömberg, Chef Kluster & Innovation

Vi på Business Region Göteborg har goda erfarenheter av att initiera och medverka i olika typer av testbäddar runt om i regionen. Som neutral aktör kan vi driva och samordna projekt där många parter med kompletterande kompetenser kan stråla samman och tillsammans utveckla nya lösningar, som sedan testas i verklig miljö. När företag, offentlig verksamhet och akademi samverkar kring komplexa utmaningar kan vi också lära av varandra. 

Vår strävan är att det inom respektive projekt utvecklas kompetens och koncept, som på sikt kan exporteras eller attrahera investeringar och etableringar till regionen. 

Saknar du någon testbädd?

Kontakta Lars Bern, Områdesansvarig Innovation, lars.bern@businessregion.se 

Testbädd Göteborg - tillsammans testar vi framtiden

Testbädd Göteborg är en satsning och strategi för att ta tillvara den innovationskraft som finns i staden genom samverkan på en helt ny nivå. Initiativet inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och science parks.

Läs mer om Testbädd Göteborg

Kontakta oss gärna

Lars Bern
Gruppchef transporter och fordon
Arbetsområden: Fordonsindustri Transportindustri Innovationsutveckling
Visa cookie-information