Siluett av människor med rullväskor

Transnationella samarbeten stärker regionens konkurrenskraft

Städer och regioner behöver förhålla sig till utveckling och innovation som sker internationellt, men samtidigt behålla och stärka lokala samarbeten. För att vara globalt konkurrenskraftiga och skapa förutsättningar för regionens företag att agera på en global marknad samverkar vi i ett antal olika transnationella samarbeten. 

Här presenterar vi några av de transnationella samarbeten som Business Region Göteborg deltar i. (Engelska). Kontakta oss gärna för mer information om hur ditt företag kan delta.

NorthernCconnections

Northern Connections - strengthening transnational innovation collaboration

Northern Connections is a partnership of 21 clusters, cities, regions and knowledge institutions working together to create innovation connections between enterprises and clusters in the energy sector. Business Region Göteborg is one of the partners in Northern Connections.

Read more
Skog

Bioreg aims to unlock the unused wood waste potential

Bioreg is the first multi-stakeholders’ platform dedicated to waste wood in Europe. Business Region Göteborg is one of the collaborating partners.

Read more
PERISCOPE

PERISCOPE

PERISCOPE aims at establishing a permanent innovation ecosystem in the North Sea Region to grow transnational innovation partnerships for sustainable business development in emerging blue markets.

Read more

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik
Visa cookie-information