Vi hjälper dig hitta in på nya marknader

Vare sig det är produkter eller tjänster du som konstnär eller kreatör skapar och säljer kan vi på på olika sätt hjälpa dig att hitta in på nya marknader utomlands.

Värdet på det man som konstnär eller kreatör skapar är ibland högra utomlands än hemma i Sverige och att söka sig utanför de egna landets gränser kan ge stora möjligheter.

Samtidigt är det lätt att bara utgå från den lokala marknaden som man känner bäst och där man är trygg. Export innebär utmaningar – det kan råda andra normer utomlands, de administrativa och juridiska strukturerna är annorlunda och man saknar kontaktnät.

Vare sig det är produkter eller tjänster du säljer kan vi på Business Region Göteborg på olika sätt hjälpa dig att hitta in på nya marknader utomlands. Vi kan bistå med kunskap kring lagar och regler och vi kan ge dig personlig rådgivning inom olika områden som internationaliseringsstrategi, hållbarhet, digitalisering och finansiering. Vi kan också hjälpa dig att hitta rätt affärskontakter – vi har ett brett nätverk såväl nationellt som internationellt och kopplar gärna ihop dig med andra aktörer eller externa experter.

Vi erbjuder även ett brett utbud av ämnes- och marknadsspecifika workshops och seminarier inom aktuella områden. Exempel på ämnen är kulturella skillnader, digital marknadsföring, internationell e-handel, finansiering och praktiska frågor kring olika export- och importfrågor.

Tveka inte att hör av dig!

 

 

Kontakt

Rasmus Heyman
Gruppchef Kulturella och kreativa näringar
Arbetsområden: Kulturella och kreativa näringar Exportutveckling Internationalisering