Jobba hos oss

Vi är övertygade om att ett starkt näringsliv är regionens motor. Vi jobbar för att skapa förutsättningar för långsiktig hållbar tillväxt.

På Business Region Göteborg är du med och bidrar till samhällsutvecklingen. Vi strävar efter att vara den naturliga mötesplatsen för potentiella företag, för etablerade företag och för företag som letar ny etableringsort.

Vi jobbar med med företagsutveckling, kluster- och innovationsutveckling, erbjuder en fullständig etableringsservice bland mycket annat. Vi jobbar ofta i projekt med en stark entreprenörsanda och löser framtidens utmaningar tillsammans.

Vår företagskultur är viktig för oss och vi jobbar utifrån värdeorden handlingskraft, engagemang och mod. Om du kan skriva under på dessa kärnvärden tror vi att du kommer gilla att arbeta och hänga med oss. 

Ledig tjänster

Evenemangsstråket Göteborg

Senior verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone

Vi söker nu en senior verksamhetsledare för initiativet Gothenburg Green City Zone; ett samarbete tillsammans med Volvo Cars och RISE samt andra delar av Göteborg Stads organisation, näringsliv, universitet m.fl. Syftet är att skapa en grön zon i attraktiv stadsmiljö där vi tillsammans strävar efter utsläppsfria transporter till 2030. Inom samarbetet utvecklar vi transportlösningar för människor och gods i en regional kontext, för klimatneutralitet, ökad attraktivitet och skalbarhet. Men också lösningar som ökar transporteffektiviteten och minskar transportarbetet. Gothenburg Green City Zone är också en testbädd för företag som har lösningar som behöver testas tillsammans med andra innan den når marknaden. Vi driver policyfrågor tillsammans och pushar omställningen framåt.

Läs mer
Flygfoto över Nolhagabadet med träd i höstskrud och vattendrag.

Back Office medarbetare

Vi söker nu en vikarie som kommer ansvara för vår kundmottagning samt administrativt arbete. Tjänsten är på sex månader och är organisatoriskt placerad under HR som i sin tur ingår i den gemensamma avdelningen Verksamhetsstöd. Följ länken för att läsa mer och söka tjänsten!

Länk till Visma Recruit

Kontakta oss gärna

Lena Altbrink
HR-chef
Arbetsområden: Verksamhetsstöd HR
Jessica Nilsson
VD-assistent
Arbetsområden: Intern stödfunktion
Visa cookie-information