Ledarskapscoachning ger dig stöd och drivkraft

Behöver du ett bollplank i din företagsutveckling, lite ledarskapscoachning? Med frågor, aktivt lyssnande, feedback och utmaningar coachar vi dig att bli en mer effektiv företagsledare.

Ledarskapscoaching i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Med hjälp av våra tillväxtexperter får du stöd i processen att hitta dina lösningar på det som behöver göras, pröva dem och lära utav det. De hjälper dig att göra mer medvetna val, hitta nya handlingsalternativ och nå dina mål. Det är dina och ditt företags behov som styr innehållet.

Ur innehållet, workshop Ledarskapscoachning:

• Vad är ett bra ledarskap?
• Vikten av tydlighet och intern kommunikation
• Vad vill vi och vart ska vi? Ta fram er vision och era mål
• Värderingar som långsiktigt styrmedel
• Arbeta med er marknads- och kommunikationsplan
• Omvärldsbevakning
• Organisera för att nå mål – process, ansvar och roller
• Förändringsprocessen i företaget – vad behöver ni göra?
• Implementeringsplan – så här går det till
• Egen plan för fortsatt utveckling som ledare

Kontakta oss gärna för mer information

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i vårt tillväxtprogram. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken och vill veta mer.

Business Region Göteborg erbjuder ett tillväxtprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.