Branschikon maritima näringar

Maritima näringar

Havet och verksamheter som knyter an till havet spelar en stor roll för Göteborgsregionen och möjligheterna är många och innovationskraften hög. I dag är vi ett nordiskt sjöfartscentrum med hög kunskap och kompetens inom forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling. 

Så kan vi hjälpa dig

Till oss vänder du dig för att få information om hur branscherna ser ut i regionen.

Vi öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling. Kontakta oss för mer information om vad som händer i branschen, samverkans- och utvecklingsprojekt samt möjligheter för investering och etablering i Göteborgsregionen. 

Fritidsbåt på väg att passera bro
Öppet kontorslandskap med tmedarbetare vid skrivborden

Fakta om Maritima näringar

Den maritima sektorn har satt en tydlig prägel på våra kustområden. Genom Göteborgs hamn, centrum för forskning, forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling samt svenskt fiskecentrum är vi idag ett nordiskt centrum för sjöfart.

Fördjupad branschfakta
Exteriör av köpcentrum med människor

Vill du etablera ditt företag här?

Funderar du på att etablera dig i Göteborgsregionen? Vi kan bistå med hjälp kring lediga lokaler, investeringshjälp, branschkontakter etc - det vi kallar All Inclusive Etableringstjänst.

 

All inclusive etableringstjänst.
Minglande människor i seminarie paus

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här
Chalmers entre

Miljöer för innovation

Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher som fordonsindustri, logistiksektorn och life science. 

Genom tre science parks, där Lindholmen Science park är den största, bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Ventures och Sahlgrenska Science park.  På Kristineberg Center sker marin forskning och innovation för en hållbar blå ekonomi.

Läs mer om branschen
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen
Skärgårdsmiljö

Laddinfrastruktur fritidsbåtar

Under 2020 startades ett arbete med att kartlägga de hinder, möjligheter och utmaningar som finns idag inom området laddinfrastruktur för fritidsbåtar. Arbetet ingår i Business Region Göteborgs uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem.

Syftet med studien är att se möjligheter att fortsätta arbetet med att synkronisera utbyggnaden av laddinfrastrukturen med teknikutvecklingen av dagens elektrifierade båtar och att ta vara på de behov och möjligheter som uppstår.

Elektrifiering inom området fritidsbåtar
Små vågor på nästan spegelblankt vatten

Kartläggningen av sjöfartsklustret

Kartläggningen av sjöfartsklustret innehåller fakta och statistik kring företagen inom sjöfartsnäringen i Västra Götaland. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dessa aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008.

Läs kartläggningen här
Göteborgs hamn

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning. En nära samverkan mellan branscher, företag och utbildningar är därför en viktig del i en välfungerande och matchad arbetsmarknad.

I Göteborgsregionen sker denna samverkan bland annat genom ett flertal kompetensråd. Sjöfart ligger under det branschspecifika kompetensrådet Transportbranschens kompetensråd.

Kompetensråd i Göteborgsregionen
Klädesholmen på Tjörn

Elbåtsladdningsprojektet go:LEIF

Över 400 nya laddpunkter för elbåtar i ett antal utvalda projekthamnar längs kusten från Göteborg till Kristansand på norska Sørlandet. Det är en del av innehållet i ett svensk-norskt samarbetsprojekt som nu beviljats EU-medel. Med en utpräglad fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning har Skagerrakregionen goda förutsättningar för snabb elektrifieringsomställning. Och Norge har redan visat vägen.

Läs mer
Foto: Elias Ljungberg
EVENEMANG

Träffa oss på Business Arena Stockholm

20 september 2023, 09:00
Läs mer och anmäl dig här
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/Kultur_inbjudan.jpg
EVENEMANG

Rundabordssamtal: Hur får vi mer kultur i stadsrummet?

26 september 2023, 12:00
Läs mer och anmäl dig här
Foto: David Sahlberg
EVENEMANG

Träffa oss på Business Arena Väst

7 november 2023, 09:00
Läs mer och anmäl dig här

Kontakta oss gärna

Madeleine Johansson
Projektledare
Arbetsområden: EU projekt Klusterutveckling Maritima näringar