Tillväxtanalys – tillsammans ritar vi upp din karta för framtiden

Det första som händer när ett företag går med i vårt tillväxtprogram är att en av våra affärsutvecklare intervjuar dig som vd eller ägare och sammanställer svaren. Vår tillväxtanalys ger dig en djup utvärdering och en helhetsbild av din verksamhet som innebär en kickstart in i vårt tillväxtprogram.

Tillväxtanalys i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Vi börjar med en tillväxtanalys

När du gått med i tillväxtprogrammet börjar vi med vår djupgående tillväxtanalys. Analysen fokuserar på ditt företags styrkor och utvecklingspotential utifrån 14 viktiga områden och resulterar i en skräddarsydd handlingsplan för dig och ditt företag med tydliga rekommendationer om hur du kan utveckla verksamheten.

Så här går det till:

  • Möte med utvald affärsutvecklare, samtal om företagets nuläge och era utmaningar, ca 2 timmar.
  • Vi sammanställer resultatet från mötet och gör en bedömning hur väl ert arbetssätt överensstämmer med hur framgångsrika tillväxtföretag arbetar.​
  • Återkoppling 1-2 veckor senare, muntlig genomgång av analysresultat och samtal om hur vi jobbar vidare, ca 2 timmar.

Det här får du:

  • En rapport som är ett skarpt styrdokument för fortsatt utveckling.
  • Fem prioriterade och konkreta förslag för att nå era mål med företaget.

Kontakta oss gärna för information och bokning

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i Tillväxtprogrammet. Du kan boka ett kort möte med en av våra rådgivare om du vill veta mer: boka möte med rådgivare