Göteborg ovanifrån Business Region Göteborg

Hållbar omställning

Göteborg har högt ställda mål att vara en ekologiskt hållbar stad 2030 – för naturen, klimatet och människan. Det innebär utmaningar men också stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar och affärer för näringslivet. Vi stärker näringslivet i Göteborgsregionen genom klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt som ökar företagens innovationskraft och driver på näringslivets gröna omställning.

 

Hållbar omställning för ökad tillväxt

Den gröna omställningen säkrar en hållbar tillväxt för företagen i Göteborgsregionen. Näringslivet ställer om för att skapa nya klimatsmarta affärsmöjligheter och nå klimatmålen. För att lyckas är samverkan och en stark innovationskraft nödvändig. Omställningen sker i en snabb takt och inom alla branscher, i stora och små företag.

Hållbar omställning Business Region Göteborg.png

Projekt och initiativ inom hållbar omställning

Vi arbetar för att öka företagens innovationskraft och driva på näringslivets gröna omställning genom våra klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt. Här kan du läsa om några av våra projekt och initiativ.

Byggarbetsplats Business Region Göteborg

Klimatneutralt byggande

Till 2030 ska bygg- och fastighetsbranschen ställa om. Här samarbetar näringslivet med staden och forskningssamhället för en snabbare omställning.

Läs om klimatneutralt byggande
mikromobilitet

Utsläppsfria transporter

Tillsammans ska vi skapa ett helt nytt, utsläppsfritt transportsystem. Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar och utvecklar framtidens transportsystem.

Läs om utsläppsfria transporter
Elbuss

Elektrifierat transportsystem

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030.

Läs om elektrifierat transportsystem
Export och import Business Region Göteborg
Exportmöjligheter för hållbara lösningar

Har ditt företag en miljötekniklösning som är redo för export? Vi hjälper dig att komma i kontakt med hitresta delegationer av beslutsfattare. Vi visar upp regionens innovativa systemlösningar tillsammans med företag och tar emot beslutsfattare från hela världen. 

Möte Business Region Göteborg
Samverkan för den gröna omställningen

I Göteborg finns en stark tradition av samarbete som förvandlat regionen till Sveriges innovationsmotor. Vi har sett hur företag, forskning och det offentliga tillsammans testat allt från nya elbusslinjer till framtidens hållbara sätt att bo. Göteborg har blivit en plats där idéer förverkligas och där vi tillsammans hittar kraftfulla sätt att närma oss framtidens hållbara lösningar.

textile movement
Hållbara textilier

Mode och textilbranschen står inför en brådskande och omfattande omställning till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller. EU antog 2022 en strategi för hållbara textilier vilket betyder att flera nya lagförslag är på väg för svenska modeföretag inom de närmsta två åren och inom fem år räknar man med att upp till 20 nya förslag är i kraft. Det här är bakgrunden till initiativet Fashion, Facts and Fun.

https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/Lnggatan.jpg
EVENEMANG

Living Lab - Klimatneutrala installationer

11 oktober 2023, 09:00
Läs mer och anmäl dig här
Bild: Göteborg & Co
EVENEMANG

Utsläppsfritt transportsystem i Göteborg till 2030 - hur då?

24 oktober 2023, 10:00
Läs mer och anmäl dig här
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/Gbg_CopyrightPerPixelPetersson_1880.jpg
EVENEMANG

Make construction great again - digitalt

15 november 2023, 10:00
Läs mer och anmäl dig här
Kontakta oss om hållbar omställning
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Hållbar stadsutveckling Samverkan
Anne Piegsa
Processledare
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan
Jonas Eriksson
Verksamhetsledare Gothenburg Green City Zone
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Hållbar stadsutveckling Samverkan