Göteborg ovanifrån Business Region Göteborg

Hållbar omställning

Göteborg har högt ställda mål att vara en ekologiskt hållbar stad 2030 – för naturen, klimatet och människan. Det innebär utmaningar men också stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar och affärer för näringslivet. Vi stärker näringslivet i Göteborgsregionen genom klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt som ökar företagens innovationskraft och driver på näringslivets gröna omställning.

Hållbar omställning för ökad tillväxt

Den gröna omställningen säkrar en hållbar tillväxt för företagen i Göteborgsregionen. Näringslivet ställer om för att skapa nya klimatsmarta affärsmöjligheter och nå klimatmålen. För att lyckas är samverkan och en stark innovationskraft nödvändig. Omställningen sker i en snabb takt och inom alla branscher, i stora och små företag.

Bild på en sjö ovanifrån

Projekt och initiativ inom hållbar omställning

Vi arbetar för att öka företagens innovationskraft och driva på näringslivets gröna omställning genom våra klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt. Här kan du läsa om några av våra projekt och initiativ.

 • Byggarbetsplats Business Region Göteborg

  Klimatneutralt byggande

  Till 2030 ska bygg- och fastighetsbranschen ställa om. Här samarbetar näringslivet med staden och forskningssamhället för en snabbare omställning.

 • mikromobilitet

  Utsläppsfria transporter

  Tillsammans ska vi skapa ett helt nytt, utsläppsfritt transportsystem. Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar och utvecklar framtidens transportsystem.

 • Elbuss

  Elektrifierat transportsystem

  Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030.

Export och import Business Region Göteborg

Exportmöjligheter för hållbara lösningar

Har ditt företag en miljötekniklösning som är redo för export? Vi hjälper dig att komma i kontakt med hitresta delegationer av beslutsfattare. Vi visar upp regionens innovativa systemlösningar tillsammans med företag och tar emot beslutsfattare från hela världen. 

Läs mer om att exportera hållbara lösningar
Möte Business Region Göteborg

Samverkan för den gröna omställningen

I Göteborg finns en stark tradition av samarbete som förvandlat regionen till Sveriges innovationsmotor. Vi har sett hur företag, forskning och det offentliga tillsammans testat allt från nya elbusslinjer till framtidens hållbara sätt att bo. Göteborg har blivit en plats där idéer förverkligas och där vi tillsammans hittar kraftfulla sätt att närma oss framtidens hållbara lösningar.

textile movement

Hållbara textilier

Mode och textilbranschen står inför en brådskande och omfattande omställning till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller. EU antog 2022 en strategi för hållbara textilier vilket betyder att flera nya lagförslag är på väg för svenska modeföretag inom de närmsta två åren och inom fem år räknar man med att upp till 20 nya förslag är i kraft. Det här är bakgrunden till initiativet Fashion, Facts and Fun.

Läs mer om Fashion, Facts and Fun
https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/EEN/brg-brygga_1920x1080.jpg
19 apr
EVENEMANG  -  19 apr

Göteborgs näringsliv ställer om – så påverkar EU-valet

EU har en stor påverkan på kommuner, landsting och regioner. Det som beslutas i Bryssel kommer att få effekter på din hemmaplan. Det är därför en god idé att få en uppfattning om vad våra EU-parlamentariker vill att EU ska verka för, inför den kommande 5-årsperioden.
Läs mer och anmäl dig här
två män och en kvinna utanför stor byggnad
22 apr
EVENEMANG  -  22 apr

Framtidens industri - Företagsdelegation Berlin och Hannover Messe

Är ditt företag inriktad på en hållbar och automatiserad tillverkning? Följ med Exportcenter Väst på besöksresa till Berlinområdet, samt till den världsledande industrimässan Hannover Messe.
Läs mer och anmäl dig här

Kontakt