Elektrifierat transportsystem till 2030

Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna och beroendet av fossilfria drivmedel. Omställningen till ett fossilfritt transportsystem kräver att stadens aktörer och näringslivet arbetar tillsammans. Vi på Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030. 

Elbilsladdning Business Region Göteborg

Göteborg – elektrifiering och energi i världsklass

Göteborg har en stark position som internationell förebild inom elektrifierade transporter och energilösningar och dessutom ett starkt fordonskluster. För att bibehålla positionen arbetar vi på Business Region Göteborg för att stärka Göteborgsregionen som en strategisk marknad för alla de branschaktörer som arbetar med produkter, lösningar och system som stödjer omställningen.

Ett elektrifierat transportsystem ökar möjligheten att möta klimat- och samhällsutmaningar. Göteborgs Stad har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges transportutmaning och antagit målet om att vi skall ha lokala transporter som är fossilfria till år 2030, där Göteborgs Stads egen fordonsflotta skall vara fossilfri till 2023.

Elektrifieringen stöper om både leverantörsstrukturer, värdekedjor och kluster för fordonsutveckling. Därför är det viktigt att ge goda förutsättningar för vårt lokala näringsliv att bidra till en globalt konkurrenskraftig industri. Genom att ge förutsättningar att utveckla innovativa test- och demonstrationsmiljöer, samverkansprojekt och genom att bereda väg för en stor utrullning av elektrifierade fordon, bidrar Göteborgs Stad och Business Region Göteborg till hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. 

Näringslivet stärker stadens position inom elektromobilitet

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem kräver att stadens aktörer och näringslivet arbetar tillsammans. Öppenhet för samverkan, i kombination med ett komplett ekosystem för fordonstillverkning, har gett Göteborg en unik position när det gäller att göra omställningen till ett elektrifierat och uppkopplat transportsystem. 

Med fokus på innovation, hållbarhet och samskapande har Göteborg etablerat sig som ett av Europas mest dynamiska fordons- och mobilitetskluster med många spännande aktörer inom elektromobilitet. 

Genom innovativa och stora satsningar de senaste åren från företag som Volvo Group, Volvo Cars, Northvolt, Polestar, Geely, Einride, Heart Aerospace, Stena Line, Göteborgs hamn och många fler har Göteborg tagit en stark och progressiv position inom elektromobilitet.  

Bild över Göteborg

Vill ditt företag bli en del av elektrifieringen?

Frågan är inte längre om vi ska ställa om till ett elektrifierat transportsystem utan hur. Lösningen hänger på att en rad aktörer inom logistik, energi, stadsplanering, fordonsindustri, infrastruktur och samhälle samverkar. Är du som företagare intresserad av att vara med? Vill du veta hur ditt företag kan ta första steget? Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakta oss
  • Tre personer på mikromobilitetsfordon
    Elektrifieringsplan

    Vi samordnar stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem 2030. 

  • En inzoomad bild på bil som laddas med el
    Status - måluppfyllnad

    Elektrifieringsplanen har fem olika målsättningar. Här kan du ta del av målsättningarnas årliga status.

kontakt

Kontakt