Bild på person på byggarbetsplats

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samarbetar bygg- och fastighetsbranschen med staden och forskningssamhället för att minska branschernas klimatpåverkan. Vi arbetar behovsdrivet kring alla tänkbara utmaningsområden för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch.

Skanska skrapan med byggkranar i bakgrunden i kvällsljus

Klimatneutralt byggande - ett viktigt strategiskt område

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Bygg- och anläggningssektorn har i enlighet med detta en färdplan som visar på det ansvar branschen är villig att ta för att nå det nationella målet. Samtidigt har Göteborgs Stads Kommunfullmäktige antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att uppnå detta. 

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas vi i hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden, som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Här samarbetar vi behovsdrivet kring alla tänkbara utmaningsområden – allt från regelverk till nya material – för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch. Tillsammans och handlingsinriktat minskar vi snabbt och kraftfullt klimatpåverkan i praktiken, i en lärande och inkluderande miljö.

Evenemang inom klimatneutralt byggande

Ska du arrangera ett intressant evenemang inom byggbranschen framöver? Kanske söker du efter kunskap och inspiration? Eller så vill du se vad som är på gång? Kika in i vår nya kalender för att hitta eller publicera kommande evenemang inom klimatneutralt byggande. 

Till byggkalendern

Grafik föreställande två hexagoner med ikon oh bild
 • byggarbetsplats lyftkran
  Deklaration för klimatneutralt byggande

  På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas vi i hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden, som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

 • En tegelvägg med ett bord och en bänk framför
  Anslutna aktörer och partners

  Det är ni företagare som för omställningsarbetet framåt. I nuläget är mer än 130 företag i Göteborgsregionen medlemmar i plattformen för klimatneutralt byggande.

 • Chalmers Tekniska Högskola TME , studier , studenter , möte , undervisning , forskning
  Vill du veta mer?

  Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Byggnadsarbetare som arbetar med takbyggnation i trä

Anmälan till plattformen

Skicka in dina uppgifter här
Konstverket Tegelverket

Handslaget

Handslaget är det initiativ staden tagit för att samla privata och offentliga fastighetsägare för att nå en cirkulär byggbransch i Göteborgsregionen. 

Läs om Handslaget

Tidigare projekt och studier

 • Bild på en byggarbetsplats
  Potentialstudien för återbruksmarknad

  Under 2021 undersöktes möjligheterna att etablera en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionen. Resultaten visade att en betydande andel av sektorns befintliga aktörer behöver ställa om sina affärsmodeller och inkludera återbruk.

 • Byggarbetsplats-Business-Region-Göteborg
  Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

  Arbets- och anläggningsmaskiner står för 20% av transportsektorns växthusgasutsläpp. I projektet har stadens byggförvaltningar och bolag enats om gemensamma upphandlingskrav för att snabba på omställningen. Målet är att göra bygg- och anläggningssektorn helt utsläppsfri.

intresseanmälan intresseanmälan

Vill du bli kontaktad? 

Kontakt